کد خبر : ۳۴۷۴۰۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تصفیه خانه ششم تهران خرداد افتتاح می شود

رئیس کمیسیون محیط زیست، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: پروژه تصفیه خانه ششم تهران که به خاطر 300 میلیارد تومان ناقص مانده بود تکمیل شده و خرداد ماه به بهره برداری می رسد.

تصفیه خانه ششم تهران خرداد افتتاح می شود

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون محیط زیست، سلام و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران درخصوص مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص گسترش شبکه آب و فاضلاب شهر تهران و همچنین نظارت بر نحوه اجرای آن و درست هزینه کرد منابع در این طرح گفت: طبق مصوبات شورا و بحث هایی که در جلسات علنی شورا مطرح شد مقرر شد از محل تبصره 3 و ماده 7 مبالغی به شکرت آبفا داده شود و این منابع تامین شده صرف پروژه های مصوب شورای شهر شود.

وی تصریح کرد: راه اندازی رینگ آبرسانی تهران، تکمیل تصفیه خانه ششم تهران پس از شش یا هفت سال و احداث مخازن اضطراری آب که در مواقع بحرانی نظیر پس از وقوع زلزله مهم تلقی می شود از این دست پروژه ها بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر همین اساس کمیسیون سلامت و محیط زیست به عنوان کمیسیون اصلی ناظر بر این مصوبه اقدامات شرکت آبفا را بررسی کرده و همچنین دو نفر از اعضای شورا به عنوان نماینده شورا در جلسات هیات رئیسه آبفا حضور خواهند داشت.

صدراعظم نوری افزود: این در حالی است که یک حسابرس هم از طرف شورا موضوعات و عملکرد مالی آبفا را بررسی خواهد کرد و کمیسیون گزارش ها را بررسی کرده و حسابرس هم طبیعتا باید معرفی شود از سوی شورا و نمایندگان شورا هم باید حضور فعالی در جلسات هیات مدیره داشته باشند.

وی گفت: البته این در حالی است که آبفا زیر مجموعه وزارت نیرو است و طبیعتا از طریق ذی حسابانی که دارد و از طریق سازمان بازرسی کل کشور حساب شان بررسی شده و درستی عملکردشان مشخص می شود و معمولا هم ردیف های بودجه شان کنترل دقیقی می شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اقداماتی که تا امروز از سوی آبفا انجام شده نشان می دهد منابع اختصاص یافته در محل های مصوب استفاده شده است برای مثال تصفیه خانه ششم که تکمیلش کار بزرگی بود و پروژه مهمی قلمداد می شود در فاز تکمیل شده قرار دارد.

صدراعظم نوری گفت: حدود 6 یا 7 سال قبل برای ساخت این تصفیه خانه هزار میلیارد تومان هزینه شد اما به خاطر 200 تا 300 میلیارد تومان پول این پروژه چند سال خوابیده بوده است اما اکنون به مرحله تکمیل رسیده است و احتمال زیاد در خرداد ماه افتتاح خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که تا کنون در گزارش های ارائه شده از سوی آبفا مشکلی وجود نداشته است گفت: در گزارش های ارائه شده 3 نکته منفی وجود داشت که ما این نکات را به آبفا تذکر دادیم و بررسی خواهیم کرد تا در گزارش بعدی این موارد رفع شده باشد.

کلید واژه :

تصفیه خانه ششم تهران

ثبت نظرات
captcha