کد خبر : ۳۴۷۳۲۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ثبت وام تحصیلی دکتری به دلیل کرونا تسهیل شد

صندوق رفاه دانشجویان روند ارسال مدارک و مستندات متقاضیان وام تحصیلی ویژه دکتری را به دلیل تعطیلی دانشگاه ها تسهیل کرد.

ثبت وام تحصیلی دکتری به دلیل کرونا تسهیل شد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، صندوق رفاه دانشجویان در نامه ای به دانشگاه ها روند ارسال مدارک و مستندات وام تحصیلی ویژه دکتری را به دلیل تعطیلی دانشگاه ها و عدم حضور دانشجویان در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا تسهیل کرد.

به این ترتیب در راستای درخواست تعدادی از دانشگاهها مبنی بر عدم دسترسی به اساتید راهنما و مدیران گروه های آموزشی امکان امضای معاونت دانشجویی در فرم تحصیلی ویژه دکتری برای نیمسال دوم تحصیلی سال ۹۸-۹۹ فراهم شده است.

*دانشگاه ها لیست های دانشجویان متقاضی وام را سریع تر ارسال کنند

صندوق رفاه دانشجویان از دانشگاه ها خواسته که لیست های دانشجویان متقاضی وام را در موعد مقرر به این صندوق ارسال کنند.

این صندوق همچنین تاکید کرده که این تسهیلات به دلیل شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا است و در شرایط عادی باید رویه های مصوب قبلی اجرا شود.

کلید واژه :

وام تحصیلی دکتری

،

کرونا

ثبت نظرات
captcha