کد خبر : ۳۴۷۱۸۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

استفاده از سلول بندناف برای درمان کرونا

رئیس بانک خون رویان با بیان اینکه سلول های بنیادی که هم اکنون برای بیماران کویید ۱۹ استفاده می شود از نوع سلول بنیادی مزانشیم مشتق از بافت بند ناف است، گفت: نکته بسیار مهم این سلول ها این است که نیاز به تطابق ژنتیک ندارند.

استفاده از سلول بندناف برای درمان کرونا

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، مرتضی ضرابیه رئیس بانک خون رویان اظهار داشت: دو نوع متفاوت سلول بنیادی از خون بند ناف و از بافت بند ناف وجود دارد.

وی با اشاره به تفاوت سلول بنیادی موجود در خون بند ناف و بافت بند ناف، توضیح داد: یک نوع سلول بنیادی همان است که هنگام زایمان از خونی که در بند ناف وجود دارد جمع آوری می شود، علاوه بر این یک سلول بنیادی دیگر هم وجود دارد که سلول بنیادی موجود در بافت بند ناف است. یعنی همین بافتی که در آن رگ وجود دارد و خون جریان پیدا می کند که به آن سلول بنیادی مزانشیم گفته می شود.

*استفاده از سلول بنیادی مزانشیم مشتق از بافت بند ناف برای بهبود کرونا

رئیس بانک خون رویان افزود: سلول بنیادی مزانشیم که از بافت بند ناف جداسازی می شود، کاربردهای خاصی دارد و اتفاقاً بیشترین سلولی که برای درمان بیماران عصبی استفاده می شود یا هم اکنون  برای بیماران کویید ۱۹ (ویروس کرونا) از آن استفاده می کنیم سلول های بنیادی مزانشیم مشتق از بافت بند ناف است.

ضرابیه تاکید کرد: بنابراین تفاوت بین این سلول ها در منشا آنها است و نکته بسیار مهم این است که سلول های بنیادی مزانشیمی که از بافت بند ناف استخراج می شوند نیاز به تطابق ژنتیک ندارند به این معنا که می توانیم سلول های بنیادی یک بند ناف را جداسازی کنیم و بدون اینکه نیاز به تطابق ژنتیکی داشته باشد برای هر کسی که به آن نیاز دارد استفاده کنیم. 

کلید واژه :

سلول بندناف

،

درمان کرونا

،

سلول بنیادی

ثبت نظرات
captcha