کد خبر : ۳۴۷۱۲۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کرونا ناجی محیط زیست نیست!

کاهش موقت گازهای گلخانه ای موجبات خشنودی و شادی بسیاری از دوستداران طبیعت را فراهم کرده چنان که به عنوان ناجی طبیعت به کرونا نگاه می شود. 

کرونا ناجی محیط زیست نیست!

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، این در حالی است که شش ماه انتشار کمتر گازهای گلخانه ای در مقابل خیل عظیم آلودگیهای انسان بعد از انقلاب صنعتی، زمان زیادی نیست و در کل تنها حکم داروی مسکن موقتی را دارد . ضمن این که چنین شرایطی  بر اساس آگاهی و انتخاب نیز نبوده است .

 توسعه پایدار فقط یک ضلع به نام محیط زیست ندارد  و اقتصاد و اجتماع را هم در بر می گیرد و  همانگونه که  نمی توانیم اقتصاد بدون محیط زیست را متصور شویم ،  محیط زیست بدون اقتصاد و اجتماع سالم را نیز نمی توان در نظر گرفت .

ضربه سنگین کرونا بر اقتصاد، فقر را گسترش خواهد داد و  تمایل دولتها را به سمت رفع نیازهای اولیه اجتماع پیش خواهد برد و تمایل سیاستمداران به یارانه های  زیست محیطی را در اولویت قرار نخواهد داد و همچنین بر صنایع آلاینده سخت گیری نخواهد شد .

کرونا در حال گرفتن جان اجتماع و اقتصاد است ولی قربانی اصلی محیط زیست خواهد بود.

کرونا عامل نابسامانی اقتصادی و اجتماعی شده و مطمئنا دنیای پساکرونا بخاطر گسترش فقر و تغییر اولویت از توجه به محیط زیست،  دنیای هجومی تر و آشفته تر خواهد بود و گفتمان زیست محیطی واپس زده خواهد شد.

کرونا سبز نیست و گسترش آن جامعه جهانی را آشوبناکتر خواهد کرد و آرمانشهر زیست محیطی مد نظر متخصصان با جامعه و اقتصاد ناپایدار، محقق نخواهد شد. کرونا تغییر مهمی در رفتار با طبیعت ایجاد نخواهد کرد. تغییر رفتار با محیط زیست اطراف خودمان دو شاخصه نیاز دارد آموزش و اراده جمعی.

پس با اینکه کرونا باعث کاهش مصرف سوختهای فسیلی، آلودگی هوا، گازهای گلخانه ای و کشتار حیوانات شده ولی همزمان باعث افزایش تولید حجم بالای زباله، افزایش مصرف بالای اقلام پلاستیکی و یکبار مصرف، افزایش تولید بالای پسماندهای مواد داروئی و بهداشتی و عفونی، افزایش مصرف آب، برق و گاز و آلودگی شدید آبهای سطحی با مواد شوینده و ضدعفونی کننده شده است.

به کرونا به عنوان ناجی طبیعت نگاه نکنیم و رویا پردازی را کنار بگذاریم  . کرونا انتقام طبیعت از انسان نیست و به جای خیال پردازی ، بر غلبه بر کرونا و ساخت اجتماع و اقتصاد سالم و تمرین و آموزش رفتارهای زیست محیطی آگاهانه تمرکز کنیم.

ابوعلی گلزاری – دکتری مهندسی محیط زیست

کلید واژه :

ویروس کرونا

،

محیط زیست طبیعی

،

محیط زیست انسانی

ثبت نظرات
captcha