کد خبر : ۳۴۷۰۸۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ماندگاری ویروس کرونا در آب خام حداکثر ۲ روز است

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، گفت: بررسی های انجام شده نشان می دهد تا کنون کرونا ویروس در هیچ یک از سامانه های آب آشامیدنی شناسایی نشده است.

ماندگاری ویروس کرونا در آب خام حداکثر ۲ روز است

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران،

احمد جنیدی، افزود: مطابق با نتایج مطالعات موجود حداکثر زمان بقای کرونا ویروس در آب خام تصفیه نشده حداکثر ۲ روز است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این ویروس در برابر مواد گندزدا حساس است، بنابراین، فرایندهای معمول در تصفیه خانه های آب آشامیدنی و گندزدایی آنکه توسط ترکیبات کلر انجام می شود به راحتی قادر به حذف این ویروس از آب شرب است.

وی تاکید کرد: بررسی های انجام شده نیز نشان می دهد که تا کنون کرونا ویروس در هیچیک از سامانه های آب آشامیدنی شناسایی نشده است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ادامه به هموطنان توصیه کرد: در صورت عدم دسترسی به منابع مطمئن آب شرب، با استفاده از روش های سالم سازی آب آشامیدنی از جمله جوشاندن (به مدت ۳ دقیقه از زمان جوش) یا افزودن محلول کلر ذخیره ۱ درصد به میزان ۳ الی ۷ قطره به یک لیتر آب، آن را سالم سازی کنید.

کلید واژه :

ویروس کرونا

،

آب خام

ثبت نظرات
captcha