کد خبر : ۳۴۷۰۷۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

معرفی برخی گیاهان دارویی برای درمان دیابت نوع 2

محققان کشور طی پروژه تحقیقاتی، برخی از گیاهان دارویی را برای درمان دیابت نوع 2 معرفی کردند.

معرفی برخی گیاهان دارویی برای درمان دیابت نوع 2

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، محققان کشور پروژه ای با عنوان "بررسی بیوشیمیایی و ملکولی اثرات عصاره های برخی از گیاهان دارویی در درمان دیابت نوع 2"را اجرایی کردند.

این طرح به منظور دریافت حمایت به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی ارائه شد که مورد تایید قرار گرفته است.

در این تحقیق ارائه شواهد و مدارک علمی معتبر برای تایید گیاهان دارویی، به ویژه برخی از گیاهان دارویی بررسی شد. فراهم کردن بستری امن و مطمئن برای بهره گیری از این گیاهان دارویی کم هزینه و با حداقل عوارض جانبی هدف از انجام این تحقیق بود.

در این مطالعه از رت های دیابتی القا شده با داروی "آلوکسان منوهیدرات" استفاده شد. رت های مبتلا به دیابت با عصاره های بدست آمده از گیاهان و مواد موثره ویژه هر گیاه تیمار شدند و پس از آن مطالعات بیوشیمیایی انجام شد و در نهایت برخی گیاهان دارویی موثر در درمان دیابت معرفی شدند.

این پژوهش برای تهیه کیت های تشخیصی دیابت و تهیه داروهای گیاهی ضد دیابت کاربرد دارد.

همچنین هدف دیگر از انجام این طرح بررسی و مطالعه علمی گیاهان دارویی موثر در درمان دیابت نوع 2 از جهات بیوشیمیایی و ملکولی ، به صورتin vitro و in vivo است.

کلید واژه :

گیاهان دارویی

،

درمان دیابت نوع 2

،

دیابت

ثبت نظرات
captcha