کد خبر : ۳۴۷۰۱۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ویروس کرونا در اتاق ICU کمتر از مکان های پر ازدحام است

متخصصان چینی پس از بررسی های علمی و پزشکی در دو بیمارستان شهر ووهان، مرکز و کانون شیوع ویروس کرونا به یافته های جدیدی درباره «راه ها و نحوه انتشار» این ویروس مرگبار دست یافته اند.

ویروس کرونا در اتاق ICU کمتر از مکان های پر ازدحام است

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، نتیجه تحقیقات این کارشناسان که روز پنجشنبه در روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست منتشر شده است نشان می دهد میزان ویروس کرونا در اتاق های "آی. سی. یو" و جاهایی که جمعیت کمتری حضور داشته اند به مراتب کمتر از مکان های پر ازدحام بوده است.

کارشناسانی که این تحقیقات را انجام داده اند مدعی هستند یافته های جدید می تواند به دانشمندان برای شناخت بیشتر ویروس کرونا کمک کند آنها همچنین از وجود ویروس پس از عطسه، سرفه و انداختن آب دهان در فضای محل خبر داده اند.

محققان ذرات را در دو بیمارستان شهر ووهان اندازه گیری کرده و به این نتیجه رسیده اند که ویروس پس از «تکان دادن لباس های پزشکان» در فضا منتشر شده و در «دستشویی» هایی که بیماران از آنها استفاده کرده اند بسیار بیشتر بوده است.

این کارشناسان همچنین متوجه شده اند که ویروس در سطوح اتاق های "آی. سی. یو" هم وجود داشته و در میان «زباله ها و ضایعات بیمارستانی» نیز یافت شده است.

بر اساس نتایج این تحقیقات مشخص شده است که «ویروس وقتی در هوا منتشر شده بتدریج روی سطوح نشسته و باعث شیوع شده است».

محققان گفته اند: ویروس به میزان قابل توجهی در اتاق هایی که «تهویه مناسب» داشته یا به صورت «فضای باز» بوده و از «شرایط بهداشتی بسیار خوبی» برخوردار بوده، کمتر بوده است.

تحقیقات همچنین ثابت می کند وقتی اتاق های بیمارستانی مورد «ضد عفونی کامل» قرار گرفته اند دیگر اثری از ویروس در آنها وجود نداشته است.

کلید واژه :

ویروس کرونا

،

ICU

ثبت نظرات
captcha