کد خبر : ۳۴۶۸۹۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ماسک بدون تهویه در پیشگیری از کرونا در مغازه ها و ادارات کافی نیست

یک متخصص بیماری های عفونی گفت: ماسک بدون تهویه در پیشگیری از کرونا ویروس در مغازه ها و ادارات کافی نیست.

ماسک بدون تهویه در پیشگیری از کرونا در مغازه ها و ادارات کافی نیست

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، دکتر محمدرضا ناظر اظهار کرد: ماسک در محیط های بسته به تنهایی کافی نیست و حتما باید برای پیشگیری از عفونت های تنفسی مانند کرونا ویروس و تهویه مناسب در محیط های بسته وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: فردی که وارد اتاق کارمند و یا مغازه ای می شود در اثر سرفه، عطسه و یا تنفس ترشحاتی را به طرف مقابل در فاصله دو متری پرتاب می کند که در این فاصله کسی قرار داشته باشد امکان انتقال تنفسی وجود دارد.

این متخصص بیماری های عفونی اضافه کرد: بعد از دو متر نیز ممکن است ترشحات روی سطوح و لباس بریزد و قدرت پاک کردن آنها را نداشته باشیم و انتقال تماسی را افزایش می دهیم.

ناظر گفت: مقداری از این ترشحات هم ممکن است در فضای اتاق در محیط بسته قرار گیرد که برای جلوگیری از این مهم باید در داخل  اتاق یا مغازه تهویه فشار مثبت(مانند کولر) قرار داد تا هوا از داخل اتاق و مغازه به بیرون انتقال داده شود.  

وی با اشاره به اینکه بهتر است مشتری یا ارباب رجوع وارد مغازه یا اتاق کارمند نشود و خدمات از پشت درب یا پنجره ارائه شود، عنوان کرد: در طبقات دوم و سوم پاساژها و ادارات، باز مانند قبل از پشت درب خدمات ارائه شود و مشتری و ارباب رجوع وارد اتاق و مغازه نشود و در داخل اتاق و مغازه تهویه فشار مثبت و در داخل راهروها تهویه فشار منفی(هواکش بسیار قوی) برقرار شود.

این متخصص بیماری های عفونی با تاکید براینکه در محیط های بسته ماسک به تنهایی جوابگو نیست، تصریح کرد: در این محیط ها ماسک و تهویه لازم و ملزوم یکدیگرند.

کلید واژه :

ماسک بدون تهویه در پیشگیری از کرونا در مغازه ها و ادارات

،

کافی نیست

ثبت نظرات
captcha