کد خبر : ۳۴۶۵۳۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

معماری یا طراحی اکولوژیک اثرات زیست محیطی مخرب را کم می کند

معماری یا طراحی اکولوژیک در تعریفی ساده عبارت است از هر نوع طراحی که اثرات زیست محیطی مخرب را با فرایندهای زندگی به حداقل برساند.

معماری یا طراحی اکولوژیک اثرات زیست محیطی مخرب را کم می کند

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، کتاب «معماری اکولوژیک و مدیریت انرژی» از سری کتاب های فناوری های آینده در معماری و شهرسازی، تألیف هادی محمودی نژاد؛ دکترای معماری با گرایش بیونیک و پژوهشگر مطالعات بین رشته ای زیستی در معماری است. ضمن پرداختن به مباحث مرتبط با معماری اکولوژیک و مزایا و الزامات آن، مدیریت انرژی را با ذکر نمونه هایی موفق به عنوان موضوعی مهم و محوری در این زمینه تشریح می کند.

معماری یا طراحی اکولوژیک در تعریفی ساده عبارت است از هر نوع طراحی که اثرات زیست محیطی مخرب را با فرایندهای زندگی به حداقل برساند. تعریف طراحی اکولوژیک زمانی به کار می آید که با دید مثبت به آن نگاه کنیم و تلاش ما رسیدن به طراحی سبز باشد و نه فقط کنار آمدن با محدودیت های آن. یکی از جنبه های اساسی سیستم های طبیعی آن است که اکوسیستم ها و تمامی بیوسفر نسبتاً پایدار و برگشت پذیرند.

توانایی سیستم های طبیعی در مقابله با تخریب ها و بازگرداندن آن ها از شُک های منظمی که به آن ها وارد می شود، اصلی مهم در نگهداری و مدیریت سیستم های اکولوژیک است. حفظ یکپارچگی و دست نخوردگی شبکه موجودات، عملکرد و فعالیت های آن ها درون اکوسیستم و شبکه ای که سیستم های مختلف را به یکدیگر ارتباط می دهند، برای تضمین پایداری و حیات آن ها لازم است. به طور کلی معماری پایدار را می توان معماری دانست که نسبت به ویژگی ها و شرایط محیطی، مکانی پاسخگو بوده و کمترین صدمات را به محیط زیست بزند.

انسان محوری

در پیش گفتار این کتاب آمده است: اصل طراحی برای انسان، شاید مهم ترین اصل از معماری پایدار است. این اصل، ریشه در نیازهایی دارد که برای حفظ و نگهداری عناصر زنجیره ای اکوسیستم لازم است که آن ها نیز به نوبه خود بقای انسان را تضمین می کنند. این اصل دارای سه استراتژی نگهداری از منابع طبیعی، طراحی شهری-طراحی سایت و راحتی انسان است که تمرکزشان بر افزایش همزیستی بین ساختمان و محیط بیرون از آن و بین ساختمان و افراد استفاده کننده از آن هاست. در واقع می توان گفت که برای رسیدن به معماری پایدار، طراح باید این مراحل و اصول را که تعریف کننده یک چارچوب اصلی برای طراحی پایدار است را در طرح خود لحاظ و برحسب مورد، ترکیب و متعادل کند؛ اهمیت دادن به زندگی انسان ها و حفظ و نگهداری از آن در حال و آینده، کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید و یا کاربری و حتی تخریب با محیط خود همگن و پایدار باشند، حداقل استفاده از انرژی های سوختی و حداکثر بکارگیری انرژی های طبیعی، حداقل تخریب محیط زیست، بهبود فیزیکی و روانی زندگی انسان ها و کلیه موجودات زنده و هماهنگی با محیط طبیعی. هدف از طراحی این ساختمان ها، کاهش آسیب بر روی محیط، منابع انرژی و طبیعت است.

بی خطر برای محیط

هدف از طراحی اکولوژیک یکپارچگی بی خطر و ملایم با محیط است. در اصل در طراحی اکولوژیک روند و فعالیت های انسانی با روند الگوهای وسیع تر و تمایلات فیزیکی طبیعت هماهنگ شده اند. فرضیه و پیامد غالب در طراحی اکولوژیک، یکپارچگی تمامی سیستم های انسان ساخت با فرایندها و سیستم های طبیعی در بیوسفر است. منظور از بیوسفر کلیه نقاط قابل زندگی بر روی کره زمین است که واجد حیات بوده و یا استعداد وجود حیات را دارا هستند. محیط طبیعی یا بیوسفر را می توان ترکیبی ناهمگن یا موزائیکی از اکوسیستم ها دانست که آن را به صورت یک کل واحد شکل داده اند. تغییرات و ایجاد زوال در اکوسیستم ها باعث ایجاد تغییرات و زوال در محیط طبیعی خواهد گردید. بنابراین اساس طراحی اکولوژیک بر پایه نظریه اکوسیستم ها و در مسیر احیا و پایداری آن ها و ایجاد رابطه ملایم بین سیستم های انسان ساخت با اکوسیستم های طبیعی است.

بحران آلودگی محیط زیست

بحران انرژی، آلودگی محیط زیست، پدیده گرم شدن زمینه و جزیره گرمایی شهرهای بزرگ از مسائل قرن حاضر در سراسر دنیا محسوب می شود که همه اینها موجب می شود که انرژی زیاد صرف گرم و خنک کردن فضاها شوند که باید به نوعی با استفاده معقول از منابع طبیعی و مدیریت مناسب ساختمان سازی به حفظ منابع طبیعی محدود کمک کنیم و مصرف انرژی را کاهش دهیم که یکی از این راهکارها، طراحی ساختمان های پایدار یا سبز می باشد که در این بناها باید از اتلاف انرژی جلوگیری شود و با ارائه راه حل هایی باعث استفاده مجدد از انرژی شوند که در معماری اکوتک سعی بر این است که بناهایی سامخته شوند که نه تنها از اتلاف انرژی جلوگیری نمایند، بلکه باعث استفاده مجدد و بهینه از انرژی بازیافت شوند که در واقع یکی از مهم ترین شاخص های معماری پایدار، جلوگیری از اتلاف انرژی و تجدید انرژی و استفاده از فضای سبز در بناها می باشد. همچنین استفاده از مصالح و فناوری های مناسب با اقلیم، نقش مهمی در صرفه جویی انرژی دارند.

کتاب «معماری اکولوژیک و مدیریت انرژی» در ۱۸۰ صفحه با شمارگان ۳۰۰ نسخه به بهای ۴۵ هزار تومان از سوی نشر طحان به بازار نشر عرضه شده است.

کلید واژه :

معماری

،

طراحی اکولوژیک

،

اثرات زیست محیطی مخرب

،

اثرات زیست محیطی

ثبت نظرات
captcha