کد خبر : ۳۴۶۵۱۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

همراه با ویروس کرونا یک قرن بعد از وبا

این روزها وقتی اسنادی را که راجع به وبا ، طاعون و سایر بیماری های واگیردار یک قرن پیش و قبل از آن را می خوانم نمی توانم باور کنم که اینقدر خوش باور بوده ام،…

همراه با ویروس کرونا یک قرن بعد از وبا

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، هیچ وقت فکر نمی کردم بعد از آخرین بیماری همه گیر (البته برای کشور ما) کُشنده که دقیقا ۱۰۰سال پیش تمام ایران از جمله کرمان و جنوب آن را به قتلگاهی تبدیل کرد، دیگر شاهد چنین روزهایی باشم. نمی دانم قدرت علم را بیش از اندازه تصور می کردم یا قدرت بیماری را دست کم گرفته بودم، فکر می کردم که مثل وبای سال ۱۳۴۴ هجری شمسی، علم و قرنطینه کردن شهرها نمی گذارد وارد چنین روزهایی شویم. شاید در سال ۱۳۴۴ کشور ما  از جمله کشورهای خوش شانس بود که موسسه واکسن و سرُم سازی رازی به سرعت واکسن آن را کشف کرد، واکسنی که قدرت و اثر آن ۲ و نیم برابر واکسن کشف شده همان زمان در آمریکا بود. در آن زمان ایرانیان با قرنطینه و واکسن اجباری، بیماری را در نطفه خفه کردند حال آنکه همان زمان کشور شوروی پنج سال درگیر این بیماری بود و تعداد زیادی تلفات داد.
باورش سخت است اما حقیقت دارد، اکنون این ویروس کرونا تقریباً در همه کشورها گسترش یافته و به سرعت میلیون ها فرد را زیر چتر خود گرفته، چه کسی باورش می شد چنین عید نوروز و چنین سیزده به دری داشته باشیم.

بیش از یک ماه است در برزخ بسر می بریم چرا که کار کردن و حتی دیدن دوستان ریسکی خطرناک شده است، علاوه بر آن کرونا اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و جامعه مدرن و مدنی را به زانو درآورده است و بشر را وادار به پذیرش اجباریِ در خانه ماندن کرده است.
بدون شک هیچ انسان زنده ای بحرانی با این ابعاد را سراغ ندارد. بیمارها به صورت تصاعدی افزایش می یابند. کمتر بیمارستانی در اروپا است که دارای فضای خالی باشد، پزشکان قادر به درمان یا نجات همه نیستند، آنها مجبور به کارهای غیرقابل تصوری همچون دسته بندی بیماران و انتخاب جوان ترها شده اند، در یک کلام می توان خلاصه کرد، روح و روان مردم این روزها درگیر کرونا است.
تصاویر کوچه ها و خیابان ها و شهرهای خلوت این روزها، یادآور خاطرات ایرانیان و خارجی ها از وباها، طاعون ها ، مالاریاها  و سایر بیماری های واگیرداری است که تا قبل از کشف واکسن هر کدام از این بیماری ها، هر چند وقت یکبار  جمعیت زیادی از این سرزمین را از بین می برد.

در خاطرات دکتر فووریه ، دکتر طولوزان ، دکتر ویلز، گوبینو، فریزر، اعتماد السلطنه، حاج سیاح، امین الضرب و صدها نفر دیگر به همه گیری این بیماری ها به ویژه وبا و طاعون های کشنده در اقصی نقاط ایران اشاره شده است.
وبا و طاعونی که کمتر سالی بود جمعیت یک قسمت از این سرزمین را به حداقل نصف کاهش ندهد. و دو سه دهه وقت لازم بود تا جمعیت به روال سابق برگردد.  ما از پرداختن به این بیماری های همه گیر و کشنده صرف نظر نظر می کنیم و تنها به آخرین همه گیری در جنوب کرمان می پردازیم.

برگردیم به ۱۰۰ سال قبل

همه گیری که دقیقا یکصد سال پیش در دوران احمد شاه اتفاق افتاد. چقدر عجیب است دقیقا بعد از یکصد سال دگربار آن روزها در ایران تکرار شده، امیدوارم این کورنا هر چه سریع تر تمام شود و دیگر از این خبرها در زندگی روزمره نداشته باشیم، فقط همان تاریخ باشد و در این زمینه تکراری نداشته باشیم چرا که ظاهرا خوب درس نگرفته ایم.
نوشته ها و خاطرات برجای مانده حاکی از آن است که یکی از بدترین مرگ و میرهای این سرزمین در سال ۱۲۹۷- ۱۲۹۸ هجری شمسی همزمان با پادشاهی احمدشاه قاجار اتفاق افتاد در این زمان مصادف با آخرین سال جنگ جهانی اول، کشور از شمال و جنوب تحت تصرف و سیطره امپراتوری بریتانیا، روسیه و آلمان نازی بود و هر کدام از اینها، قسمتی از سرزمین ایران را در  اشغال خود داشتند.

در این زمان ناامنی امان مردم را گرفته بود. سرکشان و دزدان در جای جای کشور همان لقمه ناچیز مردم را می ربودند و کارگزاران دولت نیز شریک دزد و رفیق قافله بودند. حکومت فقط ظاهری بود و فرمان هایش در همان پایتخت نیز محلی از اعراب نداشت تا چه رسد به جایی مانند جیرفت که همیشه بر طبل خودسری می نواخت.در این زمان ناامنی امان مردم را گرفته بود. سرکشان و دزدان در جای جای کشور همان لقمه ناچیز مردم را می ربودند و کارگزاران دولت نیز شریک دزد و رفیق قافله بودند. حکومت فقط ظاهری بود و فرمان هایش در همان پایتخت نیز محلی از اعراب نداشت تا چه رسد به جایی مانند جیرفت که همیشه بر طبل خودسری می نواخت.
بدتر از همه در این سال، بیماری واگیرداری بود که به آنفلوآنزای اسپانیایی مشهور شد، این بیماری دقیقا به مانند کرونا در این روزها، تمام جهان را درگیر خود کرد و بیش از ۵۰ میلیون و به عبارتی ۱۰۰ میلیون انسان را به کام مرگ فرستاد.

متاسفانه ایران با جمعیت تقریبی ۶ تا هفت میلیون آن زمان  با حدود یک و نیم میلیون تا دو نیم میلیون تلفات، از جمله جاهایی بود که بیشترین مرگ و میر را به خود اختصاص داد و بنا بر شواهد و قرائن استان کرمان، از جمله جیرفت و بم بیشترین تلفات را  متحمل شدند.

دولت ناکارآمد، خشکسالی، جنگ و اشغال ایران توسط دولت های خارجی، قحطی، غارت و ناامنی، اعتیاد گسترده، آب آلوده و نبود امکانات پزشکی زمینه را برای شیوع سایر بیماری ها مهیا کرده بود.
کنکاش در اسناد و منابع آن دوران، حاکی از آن است که به همراه آنفلوآنزا  بیماری هایی مانند وبا، طاعون، مالاریا، تیفوس و سایر بیماری های واگیردار نیز بر میزان تلفات افزوده بود. به نظر نویسنده این سطور، بیماری را سربازان هندی که در آن زمان در پلیس جنوب ایران خدمت می کردند از راه بندرعباس به جنوب کرمان وارد کرده بودند.
در تهران به دلیل آنکه بیماری هم زمان با  وزش بادهای شدید  همراه شد به "ناخوشی باد" مشهور شد و در بین مردم این شعر رواج پیدا کرد.
گلدون و کوزه و گلاب پاش، دادیم به پنجاه خاشخاش، ای سال برنگردی ، دُکانا را تخته کردی، ای سال برنگردی
در میان فقیران که سوءتغذیه آنها را مستعد بیماری و مرگ کرده بود تلفات بیشتر بود و در بعضی جاها تلفات چنان بالا بود که مُرده ها را بدون کفن، دفن می کردند.

احمد کسروی مورخ نامدار در این باره گفته بود: در سال ۱۲۹۷ شمسی جنگ جهانی در میان بود و گرانی نیز پیش آمد و می توان گفت یک سوم مردم از میان رفتند و آن سال در تبریز آشکارا می دیدم که توانگران دست بینوایان نمی گرفتند و وقتی خویشان و همسایگانشان از گرسنگی می مردند پروا نمی داشتند و مردگان از بی کفنی روی زمین می ماندند.
  ایوانوویچ میروشنیکف نویسنده کتاب ایران در جنگ جهانی اول نیز نوشته بود: جنگ جهانی اول برای مردم ایران بداقبالی ها و مشقات بی شماری به همراه آورد. مناطق وسیعی بر اثر جنگ تخریب شد، ده ها هزار ایرانی دچار قحطی شدند و پس از بیماری مردند.
 در جنوب استان کرمان با توجه به سابقه مرگ و میری که هر چند سال یک بار بیماری های وبا و طاعون به راه می انداخت، این  سال نیز  بیماری را وبا تصور کردند هر چند که بیماری اصلی همان آنفلوآنزای اسپانیایی و از سمت جنوب وارد شده بود.  در جنوب استان کرمان با توجه به سابقه مرگ و میری که هر چند سال یک بار بیماری های وبا و طاعون به راه می انداخت، این  سال نیز  بیماری را وبا تصور کردند هر چند که بیماری اصلی همان آنفلوآنزای اسپانیایی و از سمت جنوب وارد شده بود.

در  بخشهایی از جیرفت این سال به نام  سال "دردی" معروف شده بود و تا چند سال پیش خیلی از افراد مسن واژه مباه (وبا) یا درد (دردی) را در هنگامی که می خواستند کسی را نفرین کنند، به کار می بردند که معنی وبا مترادف با مرگ یا همان بیماری درمان ناپذیر بود.
پدرم از زبان مادرش تعریف می کند که به همراه سایر عشایر برای فرار از این بلا در حال حرکت به طرف مناطق کوهستانی بودند در نزدیکی درمزار شیخ بختیار، در جایی به نام سرکهنم نزدیک جنگل گُلپَرکی از جمله محلات بارانداز در مسیر جیرفت به ساردوئیه، تعداد اجساد آنقدر زیاد شده بود که قبل از این که بخواهند حرکت کنند بایستی جسد بعدی را به خاک بسپارند و تعداد افراد فوت شده پشت سر هم جلوی رفتنشان را گرفته بود.
این بلای خانمانسوز در تمامی جنوب کرمان قبرستان ها را به مکانی شلوغ تبدیل کرده بود و کمتر خانواده ای بود که از این بلا جان سالم به در برده باشد و در خیلی از مناطق کسی پیدا نمی کردید که مردگان را غسل، کفن و دفن کند و خیلی از افراد اجساد را رها کرده و خود برای فرار از این بلا به کوهستان پناه می بردند.
این بلا در جازموریان نیز جان تعداد زیادی را گرفت. این بیماری در جازموریان به وسیله یک قافله ای یا کاروان رواج پیدا کرده بود. هر عشایری که با این قافله برخورد داشت این بلا را تجربه کرد.

آن طور که افراد مسن تعریف کرده اند، بر اثر این بیماری بیش از دوسوم افراد اِیشوم عشایری فوت کردند.

نکته جالب اینکه یکی از افراد، کپری ۲ هزار متری می سازد و برای در امان ماندن از این بیماری، در آنجا خود و بستگانش را قرنطینه می کند تا از بیماری در امان بمانند.
در کهنوج، منوجان، قلعه گنج و به عبارتی تمام رودبارزمین این بیماری جمعیت را چنان کاهش داد، به طوری که این سال دردی یا الاهی (الهی) مبداء سال شمار مردم منطقه شد و بیشتر اهالی تا سالها بعد، وقتی که می خواستند از گذشته سخن بگویند، قبل و بعد از این سال را به عنوان مبداء رویداد نام می بردند، به طور مثال هنگام شناسنامه گرفتن در زمان رضاشاه به ماموران در رابطه با سن خود و اعضای خانواده می گفتند، سال هشتم یا سال بعد از سال الهی
گویند در رودبارزمین جنوب کرمان چنان دردی نازل شده بود که به هر طرف و هر دهستانی که می رفتند، پُشته ای از مرده می دیدند. هیچ کس برای هیچ کس عزیز نبود، هر کسی جان خود را برگرفته بود و به سویی روی می نهاد، برخی نیز همین طور بی هدف می رفتند تا بمیرند، همه خود را به خدا سپرده بودند.

مورخ اندیشمند جنوب کرمان و رودبار زمین، حمید شهریاری از زبان پیرمرد دانایی چنین می گوید: با پدرم از کهنوج عازم سبزه واران کنونی (احتمالاً دوساری،که در آن زمان مرکز جیرفت بود) راهی شدم، در میانه راه برای رفع تشنگی وارد دهستانی شدیم، همه را دیدیم که مرده بودند و برخی نیز آخرین نگاه خود را به زندگی می کردند و مرگ خود را انتظار می کشیدند.

او می گفت: تا چنین دیدم، وحشت زده از آن ده برگشتم و تا سبزه واران چندین ده به همین صورت بودند، آنقدر آدم مرده بود که کسی برای دفن کردن باقی نمانده بود و حتی حیوانات وحشی هم دیگر جسد کسی را نمی خوردند، در روستای تم بت کلات گنج همه اهالی ده، مرده بودند و هر کسی جایی افتاده بود، نه مادری رمق داشت برای فرزندش دل بسوزاند و نه برای فرزند دلی مانده بود برای مهرورزی مادرش.
سایبانی محققِ بندرعباسی نوشته است، یکی از حوادث تلخ تاریخ فین در سال ۱۳۳۷ هجری قمری برابر با ۱۲۹۷ خورشیدی اتفاق افتاد و بسیاری را از پای درآورد. آمار کشتگان چنان بالا بود که در آن اوضاع و احوال تلخ و وانفسا ، مجال دفن اجساد نبود. لاجرم بعضی از آن ها طعمه وحوش و طیور شدند. بیماری ذکر شده نه تنها فین و روستاهای اقمار آن، تقریباً تمام شهرها و روستاهای دور و نزدیک جنوب ایران را در برگرفت، به طوری که آن واقعه ناگوار به صورت نقطه عطفی در تاریخ درآمده و بسیاری از معمرین حساب سن و سال خود و یا وقایع دیگر را بر مبنای آن سال به خاطر سپرده اند و آن سال را سال الهم احفظنایی می نامند.
غلامحسین خان بهجت الدوله معروف به سردار مجلل یا عامری (کسانی که در جیرفت  و اطراف آن زندگی می کنند بدون شک نام فلکه عامری را تا به حال شنیده اند، در یادداشت های بعدی راجع به این شخص و نقش او در جنوب کرمان به تفسیر توضیح داده خواهد شد) ایشان در  آن زمان مصادف با شیوع این بیماری ها در بم زندگی می کرد. در آنجا نیز تلفات چنان بالا بود که عامری سه فرزند بزرگ و متاهل خود را طی یک هفته از دست می دهد.
اسکرین انگلیسی سرکنسول انگلیسی در کرمان، در این زمینه چنین می نویسد، در سال ۱۹۱۸ برابر با ۱۳۳۷ هجری قمری یا ۱۲۹۷ هجری شمسی در ابتدا بیماری حصبه شایع شد که اینجانب  نیز به آن مبتلا شدم، بعد از آن بیماری وبا که یکی از اعضای جامعه انگلیس های کرمان را از بین برد و آخرین آن ها آنفلوآنزای اسپانیولی یا اسپانیایی بود که تنها طی یک هفته در خود شهر کرمان ۲ هزار نفر را به کام مرگ کشاند.

مدرس تاریخ دانشگاه جیرفت

(ابولا، ویروسی مهلک است که به "هیولای رودخانه ابولای کنگو" شهرت یافته و عامل مرگ هزاران نفر در جهان بوده است. تب ناشی از این بیماری در اثر عفونت ویروسی ایجاد می شود. ابولا اغلب کشنده بوده و انسان و پستانداران را هدف قرار می دهد. محققان بر این باورند که این ویروس برای نخستین بار از یک حیوان آلوده، به انسان منتقل شده و سپس از انسان به انسان از طریق تماس مستقیم با خون یا ترشحات بیمار انتشار یافته است)

کلید واژه :

ویروس کرونا

،

وبا

ثبت نظرات
captcha