کد خبر : ۳۴۶۴۹۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دستورالعمل مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا

دستورالعمل مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا

دستورالعمل مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، دستورالعمل مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا

نویسندگان:

دکتر قادر غنی زاده
دکتر حسین معصوم بیگی
اعضای هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

دانلو دستورالعمل مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا

دستورالعمل مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا

دستورالعمل مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا

دستورالعمل مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا

دستورالعمل مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا

ثبت نظرات
captcha