کد خبر : ۳۴۶۴۶۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نامه اساتید بهداشت محیط برای استفاده نامتعارف از گندزدا برای بدن و لباس افراد

نامه جدید جمعی از اساتید بهداشت محیط کشور به کمیته علمی مبارزه با کرونا در خصوص استفاده نامتعارف از گندزدا بر روی بدن و لباس افراد

نامه اساتید بهداشت محیط برای استفاده نامتعارف از گندزدا برای بدن و لباس افراد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، نامه جدید جمعی از اساتید بهداشت محیط کشور به کمیته علمی مبارزه با کورونا در خصوص استفاده نامتعارف از گندزدا بر روی بدن و لباس افراد تقدیم میگردد.

دانلود نامه اساتید بهداشت محیط برای استفاده نامتعارف از گندزدا برای بدن و لباس افراد

نامه اساتید بهداشت محیط برای استفاده نامتعارف از گندزدا برای بدن و لباس افراد

نامه اساتید بهداشت محیط برای استفاده نامتعارف از گندزدا برای بدن و لباس افراد

نامه اساتید بهداشت محیط برای استفاده نامتعارف از گندزدا برای بدن و لباس افراد

نامه اساتید بهداشت محیط برای استفاده نامتعارف از گندزدا برای بدن و لباس افراد

کلید واژه :

اساتید بهداشت محیط

،

بهداشت محیط

،

گندزدایی بدن

ثبت نظرات
captcha