کد خبر : ۳۴۶۳۹۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

درمان موثر بیماران کووید۱۹ با هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین

درمان موثر بیماران کووید۱۹ با هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین

درمان موثر بیماران کووید۱۹ با هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، در یک مطالعه (منتشر شده در Inteational Joual of Antimicrobial Agents با ضریب نفوذ ۴/۶) تعداد ۲۰ بیمار، ۶۰۰ میلی گرم هیدروکسی کلروکین به صورت روزانه دریافت کرده اند و میزان وایرال لود آنها بر اساس nasopharyngeal swabs روزانه چک شده است. بر اساس تظاهرات بالینی، آزیترومایسین نیز به درمان اضافه شده است (۶ بیمار). در این مطالعه برای گروه کنترل (۱۶ نفر)، از بیماران مرکز دیگری یا بیمارانی که حاضر به دریافت پروتکل درمانی نبوده اند استفاده شده است. در نهایت در این مطالعه، در روز ششم، وجود یا عدم وجود ویروس چک شده است. بیست بیمار در این مطالعه با هیدروکسی کلروکین درمان شده اند که منجر به کاهش قابل توجه ویروس در روز ششم پس از درمان شده است. همچنین اضافه کردن آزیترومایسین برای حذف ویروس به شکل معناداری موثر بوده است. هر شش بیماری که آزیترومایسین را علاوه بر هیدروکسی کلروکین دریافت کرده اند ویروس را حذف کرده اند. از ۱۴ بیماری نیز که فقط هیدروکسی کلروکین دریافت کرده اند، هشت بیمار ویروس را در روز ششم پاک کرده اند. در مقابل از ۱۶ بیمار گروه کنترل نیز فقط دو نفر ویروس را حذف کرده اند.

دانلود متن اصلی مطالعه

Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an openlabel non-randomized clinical trial 

کلید واژه :

درمان کووید۱۹

،

هیدروکسی کلروکین

،

آزیترومایسین

ثبت نظرات
captcha