کد خبر : ۳۴۶۳۸۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا

گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا

گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا که، از سوی کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت منتشر میشود تقدیم میگردد.

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، گزارش روز 2 فروردین اپیدمیولوژی بیماری کرونا در فایل زیر قابل مشاهده است:

دانلود گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا

بر اساس گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا به نظر میرسد که اپیدمی ویروس کرونا در ایران بسیار جدی بوده و نیاز به تمهیدات بلند مدت دارد اما برای کنترل موج اول این بیماری سیاست ایزوله نمودان بیماران و افراد مشکوک و کاهش تماس های مردم تنها و مهمترین عامل کنترل کننده میباشد.

گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا

گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا

گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا

کلید واژه :

اپیدمیولوژی بیماری کرونا

،

بیماری کرونا

ثبت نظرات
captcha