کد خبر : ۳۴۶۰۶۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تمام شرکت های آب و فاضلاب زیان انباشته دارند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اینکه تمام شرکت های آب و فاضلاب زیان انباشته شده دارند، گفت: شرکت های آب و فاضلاب به محض اینکه سودده شوند مالیات پرداخت می کنند.

تمام شرکت های آب و فاضلاب زیان انباشته دارند

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، محمدرضا بختیاری در پاسخ به این سوال که آیا با ادغام شرکت های آب و فاضلاب روستایی با شرکت های آب و فاضلاب شهری این شرکت ها با زیان انباشته بیشتری مواجه نمی شوند، گفت: تمام شرکت های آب و فاضلاب زیان انباشته دارند، به طوری که همین شرکت آب و فاضلاب استان تهران بیش از 750 میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

وی با تأکید بر اینکه ادغام و یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب ادغام خوبی است، گفت: به هر حال برخی از استان ها شاید در این اقدام دچار مشکلاتی شوند، چرا که کمک زیان دریافت می کردند.

وی در پاسخ به این سوال که معافیت شرکت های آب و فاضلاب از پرداخت مالیات سال آینده به اتمام می رسد، آیا پرداخت مالیات زیان انباشته این شرکت ها را بیشتر نخواهد کرد، گفت: مادامی که شرکت های آب و فاضلاب ضررده هستند، از دادن مالیات معاف هستند و به محض اینکه هر شرکتی سودده باشد، مالیات پرداخت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه زمانی که مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بودم این شرکت سودده شد و مالیات پرداخت کرد، گفت: قطعا با پرداخت مالیات هیچ مخالفتی نداریم و هر شرکتی که سودده باشد، مالیات را پرداخت خواهد کرد.

کلید واژه :

آب و فاضلاب

ثبت نظرات
captcha