کد خبر : ۳۴۶۰۰۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ساخت سامانه تصفیه روغن تپ چنجر در ترانسفورماتور

پژوهشگران دانشگاه اصفهان به همت دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در راستای یک قرارداد پژوهشی مشترک بین دانشگاه اصفهان و شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان، موفق به ساخت سامانه تصفیه روغن تپ چنجر دائم در مدار شدند.

ساخت سامانه تصفیه روغن تپ چنجر در ترانسفورماتور

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، تپ چنجر یکی از اجزای کلیدی ترانسفورماتور است که وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ را برعهده دارد. یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر عملکرد این تجهیز، کیفیت روغن آن است. در هر بار تغییر ولتاژ جرقه ای در داخل تپ چنجر ایجادشده و منجر به تخریب روغن می شود. پس از گذشت زمان کیفیت روغن کاهش یافته و می بایست ترانسفورماتور از مدار برای تصفیه روغن تپ چنجر خارج شود. این باعث می شود تا طی مدت زمان تصفیه، نتوان از ترانسفورماتور برای توزیع برق استفاده کرد.

همچنین در پژوهش حاضر سامانه ای برای تصفیه روغن ساخته شده است که می تواند وقتی ترانسفورماتور در مدار است، روغن تپ چنجر را تصفیه فیزیکی- شیمیایی کند. در این سامانه روغن ابتدا از یک ستون لجن گیر عبور می کند و ذرات معلق و رنگی آن گرفته می شود. پس از آن روغن از یک مبدل حرارتی عبور کرده و با دمای حدود oC ۵۰ وارد یک فیلتر شده و ذرات گذرکرده از ستون گرفته می شوند. سپس روغن تحت خلا بسیار پایین در یک برج پاشش می شود و گازها حل شده و رطوبت خود را از دست می دهد. در نهایت این روغن پمپ شده از درون یک ستون احیاء شیمیایی روغن عبور می کند تا ترکیبات اسیدی آن گرفته شود. پس از آن با عبور از یک فیلتر خروجی وارد تپ چنجر می شود.

آزمایش های میدانی این پژوهش در شرکت برق منطقه ای هرمزگان در پست دیزل با موفقیت صورت گرفت و نتایج آزمون های روغن تصفیه شده، گویای کیفیت بسیار خوب روغن و فرایند تصفیه است.

بر اساس اعلام وزارت علوم، این سامانه توسط دکتر محسن غلامی رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان و مهدی کمالی عضو هیئت علمی پژوهشکده و به همت دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه اصفهان در راستای یک قرارداد پژوهشی مشترک بین دانشگاه اصفهان و شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان انجام شد.

کلید واژه :

پایگاه خبری محیط زیست ایران

،

محیط زیست ایران

،

محیط زیست

،

بهداشت محیط

،

تصفیه روغن ترانسفورماتور

،

روغن ترانسفورماتور

،

ترانسفورماتور

ثبت نظرات
captcha