کد خبر : ۳۴۵۹۵۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

معرفی میکروارگانیسم هایی برای کنترل آفات در کشور

با توجه به پیامدهای خطرناک استفاده از سموم شیمیایی در محیط زیست و سلامت انسان، محققان کشور توانستند میکروارگانیزم هایی را برای کنترل آفات و همچنین عوامل بیمارگر معرفی کنند.

معرفی میکروارگانیسم هایی برای کنترل آفات در کشور

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، حامد مهرآبادی، مجری طرح و دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس، در این باره گفت: روش مرسوم در کشور برای کنترل آفات استفاده از ترکیبات شیمیایی است که این روش مضرات بسیاری برای سلامت انسان و همچنین محیط زیست دارد؛ از این رو همواره باید به دنبال روش های جایگزین باشیم که کمترین میزان زیان را برای سلامت انسان و محیط زیست در پی داشته باشد.

وی استفاده از میکرو ارگانیسم ها را یکی از روش های مناسب و دوستدار محیط زیست برای کنترل آفات دانست و اظهار کرد: برای این منظور تحقیقاتی را با عنوان "سازوکار اپی ژنتیکی درگیر در برهمکنش میکروارگانیسم ها-حشرات" اجرایی کردیم تا بر اساس آن از میکروارگانیسم هایی که به طور طبیعی در محیط وجود دارد، برای کنترل آفات استفاده کنیم.

مهرآبادی با تاکید بر اینکه در این طرح به دنبال استفاده از روش های کاملا دوستدار محیط زیست برای کنترل ناقلین بودیم، یادآور شد: در این راستا از میکروارگانیسم های مختلف از جمله باکتری ها و ویروس ها بهره بردیم؛ ولی قبل از اینکه این طرح اجرایی شود، نیازمند تحقیقات بنیادی در این زمینه بود که در این زمینه به دنبال مکانیزم های مربوط به حوزه اپی ژنتیک این برهمکنش ها بودیم که توانستیم برای کشور دستاوردهای خوبی داشته باشیم.

مجری طرح با بیان اینکه حشرات به عنوان مدلی ارزشمند در مطالعات زیستی از جمله برهمکنش میکروب میزبان مورد استفاده قرار گرفتند، خاطر نشان کرد: حشرات اهمیت بسیاری در حوزه هایی چون کشاورزی، پزشکی و محیط زیست و همچنین تاثیر بسزایی بر جنبه های مختلف زندگی انسان دارند. برای این منظور در برهمکنش ویروس های بیمارگر، باکتری های بیمارگر و همزیست های میکروبی با حشرات مختلف بررسی هایی صورت گرفت و نتایج این تحقیقات نشان داد که اپی ژنتیک نقش تعیین کننده ای در این برهمکنش دارند و می توانند به میزان بسیار زیادی نتیجه برهمکنش را به سود میزبان یا میکروارگانیسم تغییر دهند.

وی اضافه کرد: بر این اساس در این پژوهش مهمترین ساز و کارهای اپی ژنتیک از جمله RNA های کوچک تنظیم کننده (Small regulatory RNA) و متیلاسیون DNA و نقش آنها در برهمنکش حشرات-میکروارگانیسم ها بررسی شد.

مهرآبادی با اشاره به دستاوردهای این مطالعات، یادآور شد: در این طرح توانستیم میکروارگانیزم هایی برای کنترل آفات کشاورزی و همچنین ناقلین بیماری معرفی کنیم. از این دستاوردها می توان در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و کنترل آفات بهره برد.

این دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: چاپ بیش از ۲۰ مقاله در مجلات معتبر علمی، ارائه مقاله و سخنرانی در مجامع بین المللی، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه تخصصی و شناسایی ایزوله های بومی برخی میکروارگانیسم های مرتبط با حشرات و تعیین توالی ژنوم یکی از میکروارگانیسم ها از دیگر یافته های این تحقیقات به شمار می رود.

کلید واژه :

پایگاه خبری محیط زیست ایران

،

محیط زیست ایران

،

محیط زیست

،

بهداشت محیط

،

میکروارگانیسم

،

کنترل آفات

ثبت نظرات
captcha