کد خبر : ۳۴۵۸۸۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

قرارگیری بلندمدت در معرض ذرات PM2.5 خطر سکته را افزایش می دهد

مطالعه اخیر نشان داده است که قرارگیری بلندمدت در معرض ذرات PM2.5 که آلاینده های اصلی هستند، خطر سکته را در بین افراد بزرگسال افزایش می دهد.

قرارگیری بلندمدت در معرض ذرات PM2.5 خطر سکته را افزایش می دهد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، آلودگی هوا، بخصوص افزایش تراکم ذرات PM2.5، مشکل اصلی سلامت جهانی است. در این مطالعه، محققان بیمارستان فووای چین رابطه بین قرارگیری بلندمدت در معرض ذرات PM2.5 و وقوع سکته را براساس بررسی داده های جمع آوری شده از بیش از ۱۱۷ هزار فرد چینی بررسی کردند.

تیم تحقیق از تکنولوژی ماهواره ای برای ارزیابی قرارگیری هر فرد در معرض PM2.5 در طول دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ استفاده کرد. قرارگیری بلندمدت هر فرد براساس محل سکونت هر شرکت کننده، ۶۴.۹ میکروگرم در هر مترمکعب بود.

تحقیق نشان داد در مقایسه با جمعیتی که در معرض میزان پایین ذرات PM2.5 (کمتر از ۵۴.۵ میکروگرم در مترمکعب) قرار داشتند، ریسک سکته برای افراد ساکن در محیط های دارای غلظت PM2.5 بالا ۷۸.۲ میکروگرم در هر متر مکعب، تا ۵۳ درصد بیشتر بود.

تحقیق همچین نشان داد مکانیسم پاتوژنیک آلاینده های هوا منجر به بروز سکته های مختلف می شود.

محققان همچنین به بررسی تأثیر الاینده های هوا بر سلامت در نمونه های بزرگ تر ادامه خواهند داد.

کلید واژه :

آلودگی هوای پایتخت

،

آلودگی هوای تهران

،

تهران

،

آلودگی هوا

،

سامانه سیاهه انتشار آلودگی هوا

،

نصب فیلتر دوده

،

وضعیت اضطرار

،

ذرات آلاینده هوای تهران

،

استفاده از دوچرخه

،

ذرات PM2

،

5

،

سکته

ثبت نظرات
captcha