کد خبر : ۳۴۵۸۶۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

مرکز پژوهش های مجلس وضعیت بخش آب در لایحه بودجه را بررسی کرد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی وضعیت بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را بررسی کرد.

مرکز پژوهش های مجلس وضعیت بخش آب در لایحه بودجه را بررسی کرد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز روز شنبه در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲۶. بخش آب» آورده است: فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، مشابه سایر بودجه های سنواتی، فصل منابع آب (از امور اقتصادی) و فصل آب و فاضلاب (از امور مسکن، عمران شهری و روستایی) است.

این گزارش افزود: مجموع اعتبارات فصول مذکور در لایحه معادل ۷۴,۳۶۱,۱۰۷ میلیون ریال بوده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۴/۳ و ۳/۲- درصد تغییر داشته اند.

براساس این گزارش، در این لایحه مبلغ ۳۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به طرح های بخش آب و آب و فاضلاب برای طرح های آبیاری تحت فشار و نوین (۱۵۰ میلیون یورو)، طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن (۱۵۰ میلیون یورو) و پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش (۵۰ میلیون یورو) درنظر گرفته شده است.

براساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعتبارات مربوط به برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل، برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک و همچنین خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی (از محل پرداختی دولت به بخش آب (یارانه) به دلیل مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده آب) نسبتاً افزایش چشمگیری داشته است.

این گزارش ادامه داد: از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مرتبط با بخش آب می توان به گام مثبت و قابل تأیید در جهت برقراری مجدد حق النظاره منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به اثربخشی طرح های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه جویی واقعی آب و همچنین حجم طرح های آبیاری تحت فشار معطل تأمین آب در تخصیص اعتبارات مربوطه، لزوم شفافیت در عملکرد اعتبارات تخصیص یافته سال های قبل برای برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک و همچنین لزوم تأمین اعتبارات مطمئن و قابل حصول برای ابزارهای اندازه گیری و کنتورهای هوشمند در طرح های آبیاری تحت فشار و نوین اشاره کرد.

کلید واژه :

مرکز پژوهش های مجلس

،

وضعیت آب

،

لایحه بودجه

ثبت نظرات
captcha