کد خبر : ۳۴۵۸۵۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

مشكلات بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب با لجن فعال و كنترل آنها

روشهای کنترل تولید كف و حجیم شدن لجن در بهره بردای از تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال

مشكلات بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب با لجن فعال و كنترل آنها

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، از مهمترین مشكلات راهبری و بهره برداری در سیستم های مختلف لجن فعال تولید كف و حجیم شدن لجن در نتیجه كاهش راندمان تصفیه خانه فاضلاب می باشد .در حدود 40 % تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال در جهان با مشكل كف و بالكینگ مواجه اند. بالكینگ به دو شكل بالكینگ رشته ای و غیر رشته ای در تصفیه خانه مشاهده می گردد كه باعث ایجاد اختلال در بهره برداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب میشود فلوك بالكینگ به مقدار كم ته نشین و متراكم میشود بطوریكه شاخص حجمی لجن (SVI) آن بیش از 150 میلی گرم در لیتر می باشد. عوامل متعددی در بروز بالكینگ لجن فعال موثر است .از دیگر مشكلاتی كه معمولا در هر راهبری تصفیه خانه فاضلاب پیش می آید تولید كف می باشد. تولید كف در ضریب انتقال اكسیژن در هوادهی سطحی اثر منفی داشته و باعث فرار مواد معلق از حوض ته نشینی ثانویه شده و در نهایت باعث ایجاد مشكل در بهره برداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال میشود.


ورم کردن و کف کردن در واحدهای لجن فعال

از موقع به کارگیری راکتورهای با جریان پیوسته ، ورم کردن (حجیم شدن = بالکینگ ) لجن یکی از مشکلات مهمی بوده است که تصفیه بیولوژیکی مواد زائد را تحت تاثیر قرار می داده است . چندین نوع مشکل در ارتباط با جداسازی جامدات در واحد لجن فعال وجود دارد .
رشد پراکنده : در یک واحد لجن فعال با بهره برداری خوب باکتری هایی که با فلوک ها همراه نیستند عموما توسط تک یاخته ها مصرف می شوند . حضور این باکتریها به تعداد زیاد و بصورت سلول های پراکنده منجر به ایجاد پساب کدر می شود . رشد پراکنده ، مرتبط با ناتوانی باکتری های تشکیل دهنده فلوک ایجاد فلوک می باشد . این پدیده در نتیجه بارگذاری بالای BOD و محدودیت اکسیژن است . سمیت ( مثلا سمیت بعلت فلزات ) نیز ممکن است موجب رشد پراکنده باکترهای لجن فعال شود .

ورم غیر رشته ای : این پدیده گاهی ” بالکینگ زئوگلئال ” نامیده می شود و بعلت تولید زیاد پلی ساکاریدهای خارجی سلولی توسط باکتریهایی که در لجن فعال موجودند ( مثلا زئوگلئا ) ایجاد می شود . این مسئله منجر به کاهش فشردگی و ته نشینی می گردد . این نوع بالکینگ نادر بوده و با کلرزنی اصلاح می گردد .
فلوک های نوک سنجاقی : فلوک های نوک سنجاقی بعلت تخریب فلوک های لجن به قطعات بسار ریز ایجاد می شود که ممکن است به پساب لجن فعال وارد می شوند . استدلال شده که باکتریهای رشته ای اسکلت فلوک های لجن فعال را تشکیل می دهند و لذا وجود آنها در تعداد کم موجب می شود که فلوک ها ساختمان خود را از دست داده منجر به ته نشینی ضعیف و ایجاد پساب شوند .
لجن بالارونده : لجن بالارونده نتیجه افزایش دنیتریفیکاسیون است که از شرایط بی اکسیژن ( آنوکسیک ) در تانک ته نشینی حاصل می شود . ذرات لجن به حباب های نیتروژن که در حال بالا آمدن هستند چسبیده و تشکیل یک لایه لجنی در سطح زلال ساز را می دهند . خروجی نهایی ، پسابی کدر واجد BOD 5 افزایش یافته ، می باشد . یک راه حل جهت بالارونده ، کم کردن زمان ماند لجن ( یعنی افزایش میزان بازگردش لجن فعال ) در تانک ته نشینی است .
ورم رشته ای : ورم کردن مشکلی است که شامل ته نشینی کند و فشردگی ضعیف جامدات در زلال ساز سیستم لجن فعال می باشد . ورم رشته ای معمولا بوسیله رشد بیش از حد میکروارگانیسم های رشته ای ایجاد می شود
کف کردگی / تشکیل رویه : مسئله ایجاد رویه که بعلت تکثیر نوکاردیا و میکروتریکس در تانک های هوادهی و واحدهای لجن فعال است.

مشكلات بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب با لجن فعال و كنترل آنها

کلید واژه :

روش لجن فعال

،

كاهش راندمان تصفیه خانه فاضلاب

،

مشكل كف و بالكینگ

،

بالكینگ

،

شاخص حجمی لجن

،

SVI

،

ثبت نظرات
captcha