کد خبر : ۳۴۵۸۳۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

خداحافظی گوگرد با ترکیبات نفتی به همت محققان ایرانی

محققان دانشگاه اصفهان با انجام پژوهشی موفق به حذف گوگرد از ترکیبات نفتی شدند که با این اقدام گامی برای عملکرد بهتر خودروها برداشته شد.

خداحافظی گوگرد با ترکیبات نفتی به همت محققان ایرانی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، و به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از منابع اصلی آلودگی محیط زیست ترکیبات گوگردی هستند. حذف گوگرد از ترکیبات نفتی، بخش بسیار مهمی در تصفیه مدرن است.

ترکیبات گوگردی مانع عملکرد مناسب خودروها می شوند و سوختن این ترکیبات همراه با آزاد شدن گاز SO۲ است، این مسئله ایجاد باران های اسیدی و سایر مشکلات زیستی از جمله تخریب نمای ساختمان ها و آثار باستانی را به همراه دارد، پس به طور کلی حذف گوگرد از سوخت های دیزلی تا سطح پایین غلظتی بسیار ضروری است.

با توجه به اهمیت این موضوع محققان دانشگاه اصفهان بر آن شدند تا برای حذف این ترکیبات پژوهشی را انجام دهند، حذف ترکیبات گوگرد دار از نمونه های نفتی به دو روش سولفورزدایی اکسایشی و روش جذب با استفاده از اسکلت های فلز- آلی عنوان پژوهشی است که آنها با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری انجام دادند.

شهرام تنگستانی نژاد مجری این طرح پژوهشی درباره ضرورت انجام آن گفت: با توجه به تغییرات چشمگیر در قوانین زیست محیطی در نواحی مختلف دنیا بر اساس فناوری پالایشی موجود، تلاش برای پایین آوردن سطح گوگرد در سوخت ها انجام شده است، زیرا ترکیبات حاوی گوگرد باعث تاثیر نامطلوب روی کیفیت محصولات نفتی می شوند، ترکیبات آلی گوگرد دار بخش اعظم محتوی ترکیبات گوگردی نفت خام را تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: ایران از جمله کشورهایی است که دارای بالاترین مقدار ترکیبات آلی گوگرد دار در ذخایر نفتی خود است، احتراق مواد سوختی حاصل از نفت خام مثل گازوئیل و بنزین موجب تولید و نشر اکسیدهای گوگردی شده که باعث آلودگی محیط زیست و ایجاد باران های اسیدی و غیر فعال شدن کاتالیست های شیمیایی می شوند. با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی با سنتز کاتالیست هائی بر پایه اسکلت های فلز- آلی، نتایج این پژوهش برای ارائه روشی کارا در حذف گوگرد از ترکیبات نفتی کاربرد گسترده ای دارد.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر تکنیک اصلی و به کار گرفته شده در صنعت برای حذف گوگرد از نفت خام، گوگرد زدایی هیدرو با شکستن کاتالیتیکی سیال نفت است، این فناوری ها که قادرند گوگرد را کاملاً از نفت سنگین حذف کنند، شامل تولید هیدروژن مورد نیاز برای HDS  و فراورش هستند و دمای بالایی نیاز دارند.

پالایش نفت خام های سنگین تر و دارای گوگرد با حجم بالاتر از لحاظ مالی و محیط زیستی بسیار پرهزینه هستند؛ بنابراین به جای آن روش های جایگزین گوگرد زدایی مورد توجه قرار گرفته است،  در این طرح اسکلت های فلز- آلی جدیدی به عنوان جاذب مناسب برای فرآیند جذب که به صورت مکمل یک فرآیند دیگر گوگرد زدایی یا یک فرآیند مستقل گوگرد زدایی است سنتز و استفاده شد.

پس از آن نیز پارامترهای عملیاتی بهینه برای تست های عملیاتی و بکارگیری، جاذب در صنعت را شناسایی کردند، این اسکلت های فلز- آلی اصلاح شده به عنوان بستری برای تثبیت گونه های همگن کاتالیستی استفاده شد و در نهایت کاتالیست سنتز شده در گوگردزدایی اکسایشی ترکیبات مدل گوگرددار مورد استفاده قرار گرفت.

کلید واژه :

گوگرد

،

ترکیبات نفتی

،

محققان ایرانی

ثبت نظرات
captcha