کد خبر : ۳۴۵۸۳۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تهران روزهای آلوده ای را پشت سر می گذارد.

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، شهر تهران روز گذشته یکی از آلوده ترین روزهای خود را تجربه کرد به طوری که شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق به بالای 200 رسید.

راه دانا به همین مناسبت گزارش تصویری زیر را منتشر کرد:

 

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

 

کلید واژه :

آلودگی هوای پایتخت

،

آلودگی هوای تهران

،

تهران

،

آلودگی هوا

،

سامانه سیاهه انتشار آلودگی هوا

،

نصب فیلتر دوده

،

وضعیت اضطرار

،

ذرات آلاینده هوای تهران

،

استفاده از دوچرخه

،

زندگی شیمیایی

ثبت نظرات
captcha