کد خبر : ۳۴۵۷۵۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

فرسایش خاک در ایران ۴ برابر میانگین جهانی است

کارشناس ارشد دفتر معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی گفت: میزان فرسایش خاک در ایران ۱۶.۷ تن در هکتار است که چهار برابر میانگین جهان است.

فرسایش خاک در ایران ۴ برابر میانگین جهانی است

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، علیرضا زاده مبارک اظهار داشت: استفاده بی رویه از منابع خاک، تبدیل جنگل ها به مراتع و تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و در پی آن وقوع سیلاب های سهمگین به علت لختی زمین موجب شده است که خاک مرغوب دچار فرسایش شود.

وی افزود: پایداری تولید نیاز به خاک مناسب دارد اما هم اکنون با استفاده نادرست از آن و همچنین طرح های افزایش تولید موجب  شده است که خاک مناسب را از دست بدهیم.

وی اظهار داشت: شدت فرسایش می تواند با شیوه های مدیریتی مناسب و روش های سازه ای مانند ساخت آبراه و تراس بندی کاهش یابد.

ساخت سکوهای پله مانند بر روی دامنه کوه ها و تپه ماهورها را تراس بندی می گویند که شیوه مناسب برای فرسایش خاک است.

وی با بیان اینکه حدود یک سوم خاک زراعی کشور هم اکنون توانایی برای تولید را ندارد گفت: هم اکنون به صورت لکه ای در پهنه هایی از کویر اراضی کشاورزی وجود دارد که باید این سطح را حفظ کنیم که اگر از بین برود جبران ناپذیر است.

وی با بیان اینکه بیش از نیمی از خاک اراضی کشاورزی کشور ماده آلی کمتر از نیم درصد دارد گفت: این در حالی است که باید به طور متوسط ۱.۵ تا ۲درصد خاک ماده آلی داشته باشد.

زاده مبارک اظهار داشت: به طور کلی از ۲۰ میلیون هکتار عرصه کشور که زیر کشت و زرع می رود، ۷.۸ میلیون هکتار در کلاس یک، با مرغوبیت بالا قرار دارد و مابقی در کلاس ۲ تا چهار درجه بندی می شود.

وی افزود: تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که مواد آلی پایین یکی از عوامل اصلی محدود کننده عملکرد محصولات به ویژه گندم در کشور است.

کارشناس ارشد دفتر معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از ۵۰ درصد خاک های زراعی ایران دچار کمبود یک یا چند عنصر غذایی هستند، بهبود کارایی مصرف عناصر غذایی به کاهش قابل توجه مصرف نهاده های کشاورزی، تامین منافع مستقیم در محیط زیست و افزایش تولید غذا منجر می شود.

زاده مبارک اظهار داشت: افزایش ماده آلی خاک می تواند حاصلخیزی خاک را افزایش دهد و سیستم تغذیه ای خاک ر ا متعادل کند.

وی با بیان اینکه میزان کربن آلی خاک بیش از مجموع کربن پوشش گیاهی و اتمفسر است گفت: متاسفانه در اراضی کشاورزی به خصوص اراضی شیب دار آنقدر شخم و شیار زده می شود که امکان خروج کربن تسریع می شود.

کارشناس ارشد دفتر معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: متاسفانه هم اکنون تبدیل مراتع به کشاورزی در دستور کار برخی از دستگاه ها است که به فرسایش خاک خود کمک می کنیم.

کلید واژه :

فرسایش خاک

ثبت نظرات
captcha