کد خبر : ۳۴۵۷۴۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اصلاح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

اصلاح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

اصلاح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، و به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،  هيئت وزيران در جلسه ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ به پيشنهاد شماره ۶۳۷۵۴۶ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

ماده (۲۵) آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران موضوع تصويب نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱ﻫـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زير اصلاح می شود:

ماده ۲۵- در صورتي كه مدارك، اسناد و اطلاعات ارايه شده توسط متقاضيان براي تشخيص صلاحيت (به تشخيص مرجع صدور گواهينامه) و يا فرايند ارجاع كار (به تشخيص و گزارش دستگاه اجرايي يا هيئت رسيدگي به شكايات مناقصات) خلاف واقع باشد، اقدامات زير توسط سازمان اعمال خواهد شد:

الف- تقليل پايه گواهينامه پيمانكاري

ب- حذف رشته يا رشته هاي پيمانكاري

پ- تقليل ظرفيت ارجاع كار (ريالي و تعدادي)

ت- تعليق يا سلب گواهينامه پيمانكاري از (۶) ماه تا (۳۶) ماه

ث- محروميت مديران شركت از (۶) ماه تا (۳۶) ماه

تبصره ۱- دستورالعمل اجراي اين ماده از جمله نحوه تجديد نظر در اعمال موارد فوق توسط سازمان ابلاغ و يك يا چند بند از موارد فوق حسب ميزان تأثيرگذاري تخلف مربوط اعمال می شود.

تبصره ۲- موارد فوق در صورت تشخيص اجراي نامناسب موضوع پيمان توسط پيمانكار به تشخيص و گزارش دستگاه اجرايي و يا نظارتي نيز برای ارجاع سایر پیمان ها قابل تسري است.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

دانلود آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

کلید واژه :

آیین نامه طبقه بندی

،

تشخیص صلاحیت پیمانکاران

،

صلاحیت پیمانکاران

،

آیین نامه پیمانکاران

ثبت نظرات
captcha