کد خبر : ۳۴۵۶۷۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کودکان زباله گرد

استاد دانشگاه و عضو هیأت مدیره انجمن جرمشناسی استان البرز گفت: ساماندهی کودکان زباله گرد، نیازمند ورود نهادهای مختلف خصوصا شهرداری ها است و نمی توان تنها از یک دستگاه انتظار داشت.

کودکان زباله گرد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، مهدی جوهری، استاد دانشگاه و عضو هیأت مدیره انجمن جرم شناسی استان البرز گفت: کودکانی وجود دارند که در بین زباله ها می چرخند و به جمع آوری ضایعات اقدام می کنند و این در حالی است که جمع آوری ضایعات باید تحت مدیریت سازمان پسماند شهرداری باشد.

عضو هیأت مدیره انجمن جرم شناسی استان البرز با بیان اینکه مشاده می شود که کودکانی توسط عده ای محدود اداره می شوند و سواستفاده هایی از این کودکان چه اتباع بیگانه و چه ایرانی صورت می گیرد، اذعان کرد: این کودکان برای زباله گردی و جمع آوری ضایعات در حالی به کار گرفته می شوند که طبق قانون، به کارگیری افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.

وی اظهار کرد: البته یک موضوع را نیز نمی توانیم انکار کنیم که این کودکان که بخشی از آن ها نان آور خانه هستند به این حقوق های ناچیز نیاز دارند؛ هنگامی که از ساماندهی صحبت می کنیم باید به این مسأله نیز دقت کنیم که آیا می توانیم خانواده را ساماندهی کنیم تا دیگر این کودکان به خیابان ها کشیده نشوند؟

عضو هیأت مدیره انجمن جرم شناسی استان البرز بیان کرد: این بخش باید تحت مدیریت سازمان پسماند شهرداری باشد و پیمانکارانی که در این حوزه فعالیت می کنند از سلامت و ایمنی برخوردار باشند و مسائل امنیتی افرادی که به این کار مشغول هستند نیز باید لحاظ شود.

جوهری گفت: در بخش توانمندسازی، سازمان های متولی مانند اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهزیستی و شهرداری باید ورود کنند تا از کودکان سواستفاده نشود؛ معیشت اجتناب ناپذیر است و اگر این موضوع در توانمندسازی لحاظ نشود ممکن است شاهد وقوع سرقت هایی در این حوزه باشیم.

کلید واژه :

کودکان زباله گرد

،

کرج

ثبت نظرات
captcha