کد خبر : ۳۴۵۶۳۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تاثیر انتقال آب خزر به فلات مرکزی بر اکوسیستم جنگل های هیرکانی

عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران، کریدور انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی را موجب گسست اکوسیستم هیرکانی دانست.

تاثیر انتقال آب خزر به فلات مرکزی بر اکوسیستم جنگل های هیرکانی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، هادی کیادلیری گفت انتقال آب دریای خزر به استان های فلات مرکزی را علاوه بر پیامدهای زیست محیطی دارای اثرات اجتماعی و اقتصادی دانست و اظهار کرد: طرح های توسعه ای باید علت واضح و مشخص داشته باشد تا توجیه پذیر شود.

وی هدف از انتقال آب دریای خزر به استان های فلات مرکزی کشور را تامین منابع آبی مورد نیاز برای صنعت، شرب و کشاورزی دانست و افزود: این در حالی است که می توان با اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از آب نیازهای این استان ها را برطرف کرد.

عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، با بیان این که توسعه پایدار هم توسعه را در خودش جای می دهد و هم پایداری را، تصریح کرد: توسعه پایدار یعنی توسعه براساس آمایش سرزمین اتفاق بیفتد و خطرات زیست محیطی نداشته باشد لذا عملا انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران در چارچوب توسعه پایدار نیست.

کیادلیری، با اشاره به ویژگی های آمایش سرزمین، گفت: توسعه مبتنی بر آمایش با توجه به قابلیت ها، امکانات، فرصت ها، منابع و استعدادهای مناطق شکل می گیرد و لذا طبق آمایش برای استانی مانند سمنان که از استعداد و پتانسیل کشاورزی و صنعت برخوردار نیست، نباید صنایع سنگین و کشاورزی آب بر پیش بینی کرد، زیرا به محیط زیست آسیب وارد می شود.

وی با بیان این که کار توسعه ای نباید با تخریب محیط زیست همراه باشد، اضافه کرد: توسعه پایدار سازگار با محیط زیست است و هیچ کشور توسعه یافته ای با تخریب محیط زیست به توسعه نرسیده و هیچ کشوری با تخریب محیط زیست به توسعه نخواهد رسید.

این مدرس دانشگاه، توسعه پایدار با منابع ناپایدار را غیر ممکن دانست و تصریح کرد: آب دریای خزر منبعی ناپایدار برای صنایع استان خواهد بود، زیرا نه تنها عواقب اجرای این طرح نامشخص است، بلکه رژیم حقوقی دریای خزر نیز می تواند مانع از تداوم انتقال آب شود، در حالی که برای پروژه انتقال آب دریا به فلات مرکزی چند هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده و هدف گذاری ۵۰ ساله دارد.

کیادلیری گفت: امروز مردم گیلان و مازندران و حتی گلستان با خشکسالی مواجه هستند، البته شکل خشکسالی آن فرق می کند. متاسفانه یخچال های باستانی رشته کوه البرز را از دست داده ایم و رودخانه های دایمی ما فصلی شده اند و جنگل ها به واسطه آفات ناشی از خشکسالی در حال نابودی هستند.

وی با بیان این که سرسبزی اکوسیستم منطقه هیرکانی موجب شده کسی خشکسالی موجود در بستر شمال را نبیند، تصریح کرد: کمبود آب و خشکسالی بین مردم مناطق مختلف تعارض ایجاد می کند. در شرایطی که سیاستمداران دنیا از موضوع انتقال آب دست کشیده اند و علاقه ای به انتقال بین حوزه ای آب ندارند، موضوع انتقال آب از شمال به مرکز کشور مطرح شده است.

عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران، مصرف بالای سرانه آب و فرسودگی لوله های انتقال آب را بخش عمده مشکل کمبود آب در استانی مثل سمنان دانست و یادآور شد: در اجرای پروژه ها ابتدا باید راهکارهای موجود و ارزان را امتحان کرد، لذا اگر اصلاح الگوی مصرف آب و تغییر الگوی کشت در سمنان جوابگو نبود و تامین آب ضرورت پیدا کرد باید با کمترین خسارت به محیط زیست دیگر روش ها را مورد بررسی قرار داد؛ نه اینکه ابتدا به ساکن طرح انتقال آب دریا را مطرح کرد.

کیادلیری، با اشاره به عبور لوله های انتقال آب از داخل جنگل های هیرکانی مازندران و جنگل های اورس سمنان، خاطرنشان کرد: ۵۰ کیلومتر از خط انتقال از داخل جنگل های هیرکانی با قدمت ۳.۵ میلیون سال و حدود ۳۰ کیلومتر آن از داخل جنگل های اورس با گونه های ممنوع القطع می گذرد. بی تردید عبور این لوله ها از داخل جنگل علاوه بر قطع درختان، رانش و فرسایش خاک را به دنبال دارد.

این کارشناس جنگل، با بیان این که انتقال آب دریای خزر آلودگی نقطه ای در دریا را افزایش می دهد، گفت: آب دریای خزر شور است و اگر قبل از انتقال شیرین سازی شود، افزایش میزان نمک دریا آبزیان را از بین خواهد برد و اگر در مقصد شیرین کنیم، بسیار هزینه بردار بوده و آبی که به دست مردم می رسد گران است.

کیادلیری، توسعه پایدار مبتنی بر آمایش را بدون اما و اگر دانست و اظهار کرد: آمایش کاربری مناطق را حداقل تا افق ۱۴۲۵ مشخص می کند و لذا مادامی که به مجهولات طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران پاسخ منطقی داده نشود، اجرای آن توسعه به همراه نخواهد داشت.

وی ارزیابی زیست محیطی کارشناسانه و مستقلانه طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی را خواستار شد و تصریح کرد: ارزیابی فعلی سازمان حفاظت محیط زیست جوابگو نیست، زیرا توسط مجریان طرح صورت گرفته و مجهول و کوتاه مدت است. همچنین ارزیابی زیست محیطی باید علمی و مستند باشد؛ نه اینکه براساس دریافت های شخصی و گروهی انجام شود.

عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران، با اشاره به مخالفت سازمان های مردم نهاد با طرح مذکور، یادآور شد: NGO ها نماینده مردم هستند و اگر قرار است کار توسعه ای اتفاق بیفتد باید در راستای خواست و نگرش مردم باشد.

کلید واژه :

انتقال آب دریای خزر

،

جنگل های هیرکانی

،

انتقال آب

،

دریای خزر

،

انتقال

،

دریای خزر

،

آب دریای خزر

،

طرح انتقال

،

انتقال آب بین منطقه ای

،

طرح انتقال کویر

،

خزر

،

مسیر انتقال آب خزر

،

فلات مرکزی

،

تاثیر انتقال آب خزر

،

فلات مرکزی

،

اکوسیستم جنگل های هیرکانی

ثبت نظرات
captcha