کد خبر : ۳۴۵۶۱۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

فناوری های حوزه تامین و مصرف آب توسعه می یابد

برنامه توسعه فناوری های حوزه آب یکی از موضوعات در ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در سه بخش تامین و استحصال آب، مصرف آب و حفاظت کمی و کیفی از منابع آب پیگیری می شود.

فناوری های حوزه تامین و مصرف آب توسعه می یابد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، و به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهانگیر پر همت دبیر کارگروه آب ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست با بیان اینکه آب یکی از موضوعات اساسی در توسعه اقتصادی کشور بوده و پایه اصلی امنیت غذایی محسوب می شود، عنوان  کرد: نزدیک به ۹۲ درصد مواد غذایی تولیدی در کشور تابع کشت آبی است که اهمیت موضوع را نشان می دهد. 

پرهمت ادامه داد: بنابراین در ستاد نیز موضوع آب و توسعه فناوری های مرتبط با آن به عنوان محور اصلی مطرح است. این فناوری ها در سه بخش اصلی دسته بندی می شوند. تامین و استحصال آب، مصرف آب و حفاظت کمی و کیفی از منابع آب این محورها هستند.

وی با اشاره به اینکه در بخش حفاظت از منابع آبی نیاز است پایش منابع آبی و اطلاعات درستی از تغییراتی که روی این منابع از فعالیت انسان ایجاد می شود داشته باشیم گفت: فعالیت های انسانی بر روی کمیت و کیفیت این منابع اثرگذار است و چه بسا باعث می شود این منابع در معرض تخریب قرار گیرد. بنابراین توسعه فناوری های مورد نیاز برای حفاظت از این منابع در ستاد مورد توجه قرار دارد.

پرهمت درباره اولویت های ستاد در بخش استحصال و تامین آب نیز گفت: منابع آب کشور محدود است. بنابراین دستگاه های متولی با روش های مختلفی به دنبال تامین و استحصال آب هستند.

به گفته  دبیر کارگروه آب ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست تامین آب از منابع غیرمتعارف شامل آب شور دریا یا آب های دارای املاح، کدورت و آلاینده مناطق خشک در این بخش دارای اهمیت است. در حال حاضر برای استحصال آب از این منابع و تصفیه آب نیاز به تلاش برای خودکفایی در فناوری های مرتبط را داریم. پس در برنامه های ستاد این بخش در اولویت قرار دارد و تلاش ها در زمینه تامین قطعات، تجهیزات، ماشین آلات مورد نیاز ادامه دارد.

وی افزود: البته بخشی از این امکانات اکنون تامین شده است و در اختیار بخش خصوصی و دستگاه های متولی قرار دارد. همچنین دستیابی به روش های مختلف برای استحصال آب همچون استحصال از سیلاب، باران، هوا و منابع غیرمتعارف از برنامه های ستاد است. در بخش مصرف آب نیز توسعه فناوری ها برای رسیدن به مصرف بهینه از فعالیت های ستاد محسوب می شود. 

پرهمت با اشاره به توسعه فناوری های آب در کشور با توجه به سند موجود در این حوزه بیان کرد: سند توسعه فناوری های آب، فرسایش، خشکسالی و محیط زیست توسط ستاد تدوین شده است که راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه فناوری های این حوزه را شامل می شود. پس در این حوزه راهنمای اصلی ما این سند است و بر مبنای راهبردها و اقدامات ملی سند نیازها را دنبال کنیم. بنابراین بر حسب اولویت های استخراج از سند پروژه هایی تعیین می شود و با انتشار فراخوان به پوهشگران و شرکت های دانش بنیان اعلام می شود.

وی ابراز کرد: البته محققان و پژوهشگران کشور در این حوزه فعالیت های مختلفی دارند. در صورتی که در سطح آزمایشگاهی منجر به تولید یک محصول شده باشد ستاد برای صنعتی کردن و ورود آن به بازار از فناوران حمایت می کند.

کلید واژه :

فناوری های حوزه تامین و مصرف آب

،

حوزه تامین و مصرف آب

،

حوزه تامین

ثبت نظرات
captcha