کد خبر : ۳۴۵۶۰۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ارزیابی های زیست محیطی به طرح جامع مدیریت شهری تهران اضافه می شود

مدیرکل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ضمن اشاره به در نظر گرفتن ارزیابی راهبردی زیست محیطی برای طرح های جامع مدیریت شهری گفت: طی سال های گذشته ملاحظات زیست محیطی بیشتر به صورت خرد و در مقیاس کوچک در پروژه های شهری دیده می شد.

ارزیابی های زیست محیطی به طرح جامع مدیریت شهری تهران اضافه می شود

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، شینا انصاری در نشست ارزیابی استراتژیک محیط زیستی سیاست ها، طرح ها و برنامه های جامع و تفصیلی شهر تهران ضمن بیان اینکه کلانشهرهای کشور از جمله تهران به دلیل بارگذاری جمعیت، صنعت و خدمات مشکلات متعدد زیست محیطی دارد، اظهار کرد: وضعیت محیط زیستی هر جامعه تابع نظام برنامه
ریزی آن خواهد بود بنابراین با اصلاح نظام برنامه ریزی می توان به سمت پایداری محیط حرکت کرد.

مدیرکل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران (SEA) می تواند خطوط توسعه شهری را هدایت کند.

انصاری با اشاره به اهداف ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های جامعه و تفصیلی شهر تهران تصریح کرد: در نظر داشتن اثرات محیط زیستی ناشی از اقدامات راهبردی پیشنهادی، شناسایی بهترین و عملی ترین گزینه های محیط زیستی، اعلام هشدار اولیه درباره اثرات تجمعی و تغییرات عمده و دستیابی به الگوی مطلوب محیط زیستی برای تامین نیازهای اساسی توام با حفظ توان سرزمینی در بلندمدت از جمله اهداف SEA است.

وی ادامه داد: اولین سند قانونی ارزیابی راهبردی محیط زیستی در آمریکا طی سال ۱۹۶۹ تصویب شد که به دنبال آن کلیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی فدرال ملزم به رعایت ملاحظات و ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح ها و پروژه ها شدند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز ارزیابی راهبردی محیط زیست را از اوایل دهه ۷۰ میلادی در دستور کار خود قرار دادند.

مدیرکل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه در ایران ارزیابی راهبردی زیستی علیرغم اهمیت موضوع پیشینه چندان طولانی ندارد، تصریح کرد: توجه به ملاحظات محیط زیستی و ادغام آن ها در سیاست ها و برنامه های کلان برای نخستین بار در ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفت. بر اساس این ماده مقرر شد برای تحقق اهداف اصل ۵۰ قانون اساسی نظام ارزیابی راهبردی محیط زیستی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی تدوین شود و به اجرا درآید.

وی ادامه داد: موضوعی که حتی با بررسی شرح خدمات تیپ طرح های جامع رایج در کشور می توان به آن پی برد این است که ارزیابی های انجام شده توسط این قبیل طرح ها بیشتر با تاکید بر جنبه های کالبدی مانند مسکن، کاربری اراضی و شبکه معابر و مباحث مربوط به جمعیت پذیری صورت گرفته است و کمتر به جنبه های محیط زیستی محیط شهرها پرداخته شده است.

به گفته انصاری بر اساس ماده ۶۷ برنامه پنج ساله سوم شهرداری موظف است نسبت به ارزیابی تاثیرات اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و اقتصادی سیاست ها و طرح های شهری اقدام کند.

مدیرکل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه SEA در سطوح سیاستگذاری طرح ها و برنامه ها محیط زیست را لحاظ می کند، گفت: طی سال های گذشته ملاحظات زیست محیطی پروژه های شهری در سطوح فوق و در مقیاس های کوچک بررسی می شد و اثرات تجمعی این پروژه ها در نظر گرفته نمی شد. هدف ما این است که در طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران ارزیابی راهبردی محیط زیستی پیاده سازی شود.

وی در پایان تاکید کرد: در طرح جامع مدیریت شهری که قرار است بعد از ۱۳ سال بازنگری شود SEA در نظر گرفته خواهد شد. در حال حاضر نیز مطالعات و شرح خدمات آن پیش بینی شده است همچنین در سایر طرح های شهری از جمله طرح جامع حمل و نقل ترافیک و مدیریت پسماند نیز نگاه ارزیابی راهبردی محیط زیستی لحاظ می شود.

کلید واژه :

ارزیابی های زیست محیطی

،

طرح جامع مدیریت شهری تهران

،

تهران

ثبت نظرات
captcha