کد خبر : ۳۴۵۵۹۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماندهای ساختمانی و عمرانی

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: در راستای اجرای طرح جامع مدیریت پسماند و انجام امور مرتبط به آن و در ادامه آنالیز فیزیکی زباله شهر تهران و تعیین درصد اجزای تشکیل هنده، آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماندهای ساختمانی و عمرانی بزودی انجام می شود.

آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماندهای ساختمانی و عمرانی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، صدرالدین علیپور در جلسه بررسی و نظرسنجی درباره طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران با محوریت «هوشمندسازی سامانه های حوزه پسماندهای ساختمانی و عمرانی» که در سازمان مدیریت پسماند برگزار شد، با اشاره به اهمیت ادامه مطالعات و ارائه راهکارهای پیشنهادی در زمینه آنالیز فیزیکی و شیمیایی همچنین هوشمندسازی سامانه های حوزه پسماندهای ساختمانی و عمرانی اظهارکرد: به منظور تأمین  برنامه هایی در راستای بهبود مدیریت پسماند شهر تهران این سازمان با انجام هماهنگی های لازم در خصوص حضور مستمر نماینده شرکت خصوصی مجری انجام آنالیز پسماندهای ساختمانی و عمرانی برنامه ریزی های لازم در جهت  اجرای این طرح را به عمل درآورد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تاکید بر بازنگری، تحول و به روزرسانی شیوه مدیریت پسماند شهر تهران و تلاش سازمان در این زمینه با تکیه بر اصول کارشناسی گفت: بزودی آنالیز فیزیکی پسماندهای ساختمانی و عمرانی با مشاوره و هماهنگی کارشناسان و مدیران این حوزه برای ارائه در جلسات سرمایه گذاری  و با هدف امکان سنجی و ارزیابی احداث کارخانجات مصالح بازیافتی صورت می گیرد.

علیپور با تاکید بر اینکه سطح فرهنگی و اقتصادی هر منطقه با منطقه ای دیگر متفاوت است و بر همین اساس مدیریت پسماند جامد شهری هر شهر نیاز به برنامه ریزی و استراتژی خاص خود دارد، اظهارکرد: آنالیز شیمیایی پسماندهای ساختمانی و عمرانی از نقاط مشخص شده توسط این سازمان، تحت نظر آزمایشگاه های معتمد محیط زیست انجام خواهد شد که نتایج آن جهت انجام مطالعات آتی به عنوان یک سند مرجع و مورد قبول قرار می گیرد.

به گزارش شهرنوشت مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند در پایان گفت: ارتقای کیفیت محیط زیست با برنامه ریزی هدفمند، اجرای دقیق آن برنامه و رعایت قوانین و مقررات موجود میسر است. در همین راستا جهت انجام مطالعات آتی که به عنوان یک سند مرجع سازمان مدیریت پسماند مورد استفاده قرار گیرد، هماهنگی های لازم برای انجام آنالیز پسماندهای ساختمانی و عمرانی انجام شد تا بر این اساس تمهیدات لازم جهت مدیریت صحیح پسماندهای ساختمانی و عمرانی و احداث کارخانه های بازیافت این دسته از پسماندها انجام شود.

کلید واژه :

آنالیز فیزیکی و شیمیایی

،

پسماندهای ساختمانی

،

عمرانی

ثبت نظرات
captcha