کد خبر : ۳۴۵۵۶۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تغییر سهم برخی آلاینده ها در آلودگی هوای پایتخت

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: با همکاری دو دانشگاه معتبر سیاهه انتشار آلاینده های هوای تهران به روزرسانی شده و سهم برخی از آلاینده ها در آلودگی هوای تهران تغییر کرده است.

تغییر سهم برخی آلاینده ها در آلودگی هوای پایتخت

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، سید آرش حسینی میلانی با اشاره برخی از اظهارنظرهای متفاوت درخصوص غلظت گوگرد در بنزین، افزود: پایش پارامترهای سوخت و آلودگی هوا باید با جامعیت انجام شود و متولی اصلی آن نیز سازمان حفاظت محیط زیست است. حتی اگر شرکت کنترل کیفیت هوا هم گزارشی درخصوص آلودگی هوا بدهد، سازمان حفاظت از محیط زیست باید آن را صحت سنجی کند.  

وی ادامه داد: در پایش های انجام شده، باید مشخص شود که تعداد نمونه گیری های انجام شده، چه تعداد بوده و اینکه از کدام مخازن نمونه گیری انجام شده است.  

مرجعیت اعلام کیفیت هوا سازمان محیط زیست است 

عضو شورای شهر با اشاره به پایش های پیشین کیفیت سوخت اظهار داشت: پایش ادواری کیفیت سوخت از سال های گذشته انجام می شد و ادعایی هم وجود ندارد که تمام مخازن سوخت را تحت پوشش قرار می دهد. حتی در بحث اندازه گیری های آلودگی هوا نیز مرجعیت با سازمان حفاظت از محیط زیست است و شهرداری تهران به این موضوع کمک می کند و نتایج به دست آمده از ایستگاه های سنجش آلاینده های شهرداری با نتایج سازمان حفاظت محیط زیست یکی شده و نتیجه نهایی منتشر می شود.  

حسینی میلانی افزود: غلظت گوگرد در بنزین در ۱۰ سال پیش در وضعیت بالاتر از استاندارد قرار داشت که وزارت نفت توانست این میزان را در سوخت دیزل به صورت قابل توجهی کاهش دهد اما اینک این میزان براساس گزارش های اعلام شده در بنزین مقداری افزایش یافته است.  

نباید در حوزه سوخت عقب گرد کنیم 

وی با تاکید بر اینکه اصلی ترین مسئله گوگرد، وجود آن در سوخت دیزل است تصریح کرد: وزارت نفت در این مورد نیز توانسته غلظت گوگرد در دیزل را کاهش دهد اما در حال حاضر باید دید افزایش گوگرد در بنزین تا چه میزان روی آلودگی هوا اثر گذاشته است. این موضوع پیچیدگی های خود را دارد و نباید در این خصوص، سریعا واکنش نشان داد، نتیجه گیری و حاشیه سازی کرد.  

رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه در هوای تهران هم آلاینده اولیه وجود دارد و هم آلاینده ثانویه، خاطرنشان کرد: وجود آلاینده های اولیه و ثانویه ممکن است به منجر به شرایط پیش بینی نشده تبدیل شود که همین مسئله ضروری می سازد در این باره بررسی های لازم انجام شود. اینکه برخی در این میان، سخن از سوخت پتروشیمی می کنند و می گویند سوخت پتروشیمی چه مشکلی داشت هم درست نیست چراکه ما نباید در این حوزه عقبگرد کنیم.  

تغییر سهم آلاینده ها در آلودگی هوا 

حسینی میلانی در پاسخ به این پرسش که آخرین سیاهه انتشار آلاینده های هوای تهران مربوط به سال ۹۲ است. آیا این سیاهه به روزرسانی شده است، ابراز داشت: با همکاری دو دانشگاه معتبر سیاهه انتشار آلاینده های هوای تهران به روزرسانی شده است پارامترهای جدید اندازه گیری به آن اضافه شده و سهم برخی از آلاینده ها در آلودگی هوای تهران تغییر کرده است.  

وی اضافه کرد: این گزارش هم اکنون تهیه شده که برای بررسی بیشتر و صحت سنجی به نهادهای مسئول ارائه شده که طی چند ماه آینده پس از تائید رسمی، نتایج آن منتشر می شود.

کلید واژه :

آلودگی هوای پایتخت

،

آلودگی هوای تهران

،

تهران

،

آلودگی هوا

ثبت نظرات
captcha