کد خبر : ۳۴۵۵۲۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

توپ توافق پاریس در زمین سازمان محیط زیست/ هشت ماه از فرصت ۱۰ روزه گذشت

با وجود ملزم شدن دولت به ارائه تمامی قرار دادهای بین المللی به مجلس قبل از پیوستن به آن ها، سازمان محیط زیست از ارائه سند تعهدات ملی(NDC) کشور در توافق پاریس، ممانعت می کند.

توپ توافق پاریس در زمین سازمان محیط زیست/ هشت ماه از فرصت ۱۰ روزه گذشت

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، با وجود ملزم شدن دولت به ارائه تمامی قرار دادهای بین المللی به مجلس قبل از پیوستن به آن ها، سازمان محیط زیست از ارائه سند تعهدات ملی(NDC) کشور در توافق پاریس، ممانعت می کند. این ممانعت در حالی است که علاوه بر الزام قانون اساسی، مجلس نیز در مصوبه ای در ۹ بهمن ۹۷، این سازمان را ملزم به ارائه سند فوق کرده است.

مطابق قانون اساسی، هر قرارداد بین المللی قبل از امضای دولت باید به تصویب مجلس برسد تا دولت بتواند به صورت رسمی به آن بپیوندد. این مسئله در اصل ۱۲۵ قانون اساسی به صراحت بیان شده است. مطابق این اصل، امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمانه ای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

ازاین رو دولت ها نمی توانند بدون تصویب مجلس به یک تعهد بین المللی بپیوندند. این تأکیدات درباره نظارت مجلس بر قراردادهای بین المللی و نیز مشروط کردن پیوستن به آن ها به تصویب مجلس در حالی است که سازمان محیط زیست در روند تصویب موافقت نامه پاریس تلاش کرد تا مجلس را دور بزند. این سازمان با پنهان کاری و ارائه نکردن سند تعهدات ملی (NDC) در توافق پاریس به مجلس شورای اسلامی، سعی کرد این سند را بدون تصویب مجلس به دبیرخانه کنوانسیون بین المللی تغییرات اقلیم(UNFCCC) ارائه دهد.

موضوعی که شورای نگهبان در زمان بررسی موافقت نامه پاریس، متوجه آن شده و به همان دلیل نیز موافقت نامه پاریس را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. ایراداتی که مورد تائید مجلس نیز قرار گرفت. احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی که متولی بررسی موافقت نامه پاریس در مجلس است در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ در مصاحبه ای اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان کاملاً درست است.

سند تعهدات ملی(NDC) و پنهان کاری سازمان محیط زیست

آبان ماه سال ۹۵ بود که مجلس شورای اسلامی موافقت نامه پاریس را که در قالب لایحه از سوی دولت ارائه شده بود، تصویب و به شورای نگهبان ارسال نمود. دو ماه بعد یعنی در دی ماه ۹۵، شورای نگهبان اعلام کرد که این موافقت نامه ایراداتی دارد که باید برطرف شوند تا این شورا بتواند آن را بررسی کند. مهم ترین ایراد شورای نگهبان به موافقت نامه پاریس، عدم ارائه اسناد ضمیمه این موافقت نامه تحت عنوان سند تعهدات ملی(NDC) بود.

این سند شامل مواردی ازجمله میزان تعهدات ایران در توافق پاریس و نحوه تأمین مالی این تعهدات می شود. ارائه نشدن سند تعهدات ملی(NDC) از سوی سازمان محیط زیست به مجلس درواقع یک پنهان کاری آشکار بود که در راستای جلوگیری از نظارت مجلس بر پیوستن دولت به موافقت نامه پاریس انجام شد.

این اقدام سازمان محیط زیست، باعث شد تا مجلس نتواند، تعهدات ایران در موافقت نامه پاریس را بررسی کند و صرفاً متن این موافقت نامه را تصویب کند. روندی که با ایرادت شورای نگهبان، متوقف شد. علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان کمیسیون بررسی کننده موافقت نامه پاریس درباره ارائه نشدن سند تعهدات از سوی سازمان محیط زیست به مجلس و ایراد شورای نگهبان، گفت: در بحث موافقت نامه پاریس دولت عجله کرد و مجلس هم با تائید سریع در کمیسیون، کوتاهی دوم را انجام داد که باعث شد موافقت نامه به صحن بیاید و رای بیاورد. من پیش تر هم گفته ام که شانس آوردیم شورای نگهبان ایراداتی به این موافقت نامه گرفت؛ زیرا تازه الآن ابعادش آشکارشده است.

این ایرادات از سوی شورای نگهبان و مجلس در حالی بود که سازمان محیط زیست وجود چنین سندی را انکار می کرد. بالاخره بعد از کشمکش فراوان بین دولت و نهادهای فوق درباره وجود سند تعهدات در جلسه ۹ بهمن ماه ۹۷، کمیسیون کشاورزی با حضور رئیس سازمان محیط زیست، ملزم به ارائه سند تعهدات ملی (NDC) جدید به مجلس تا ۱۰ روز آینده می شود.

شمس ا... شریعت نژاد، دبیر کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی درباره جلسه فوق گفت: در این جلسه، مقرر شد سازمان محیط زیست طی ۱۰ روز آینده با مشورت دستگاه های مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) می تواند ارائه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مرکز پژوهش ها نیز ۱۰ روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.

حالا اما با گذشتن بیش از ۸ ماه از فرصت ۱۰ روزه مجلس به سازمان محیط زیست، این سازمان نه تنها سند تعهدات ملی را به مجلس ارائه نکرده بلکه هنوز در تلاش است تا بدون تصویب مجلس این سند را نهایی کند. در آخرین اقدام این سازمان برای دور زدن مجلس، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در نشست خبری پرحاشیه ای که به مناسبت روز خبرنگار در مردادماه امسال برگزار شد، اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به توافق پاریس برطرف شده است. موضوعی که از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون تخصصی موافقت نامه مذکور در مجلس تکذیب شد چراکه برطرف شدن ایراد شورای نگهبان منوط به ارائه سند تعهدات به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در مجلس است. موضوعی که تابه حال محقق نشده است.

حال مشخص نیست که چرا سازمان محیط زیست باوجود صراحت قانونی در بررسی موافقت نامه های بین المللی در مجلس و نیز مصوبه ۹ بهمن سال ۹۷، کمیسیون کشاورزی، هنوز سند تعهدات ملی(NDC) را به مجلس ارائه نمی کند.

کلید واژه :

توپ توافق پاریس

،

سازمان محیط زیست

ثبت نظرات
captcha