کد خبر : ۳۴۵۵۰۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

انفجار در بدنه نفتکش ایرانی در دریای سرخ بر اثر اصابت موشک

صبح امروز، ۱۹ مهرماه یک نفتکش ایرانی در دریای سرخ بر اثر اصابت موشک در دو نقطه منفجر شده و دو مخزن نفتکش دچار آسیب شده است.

انفجار در بدنه نفتکش ایرانی در دریای سرخ بر اثر اصابت موشک

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی نفتکش ایران، نفت کش ایرانی SABITY متعلق به شرکت ملی نفتکش صبح امروز در دو انفجار جداگانه احتمالا بر اثر اصابت موشک در ساعت های ۵ و ۵:۲۰ صبح در ۶۰ مایلی بندر جده عربستان سعودی دچار انفجار در بخش بدنه شده است.

دو مخزن اصلی نفت در کشتی فوق آسیب دیده و نفت موجود در آن در حال خروج به دریای سرخ است.
خوشبختانه همه کارکنان کشتی در وضعیت سالم و ایمن بوده و کشتی نیز اکنون در وضعیت با ثباتی قرار دارد و تنها بدنه کشتی اندکی آسیب دیده است که کارکنان کشتی درصدد کنترل آن هستند.
کارشناسان فنی کشتی و کارشناسان مستقر در اتاق اضطرار شرکت در حال بررسی وضعیت و علل این حادثه هستند.

کلید واژه :

انفجار

،

بدنه نفتکش ایرانی

،

دریای سرخ

،

اصابت موشک

ثبت نظرات
captcha