کد خبر : ۳۴۵۳۲۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دومین کمیته هواشناسی، آب شناسی و مراقبت محیط دریای خزر برگزار شد

دومین جلسه ملی کمیته هماهنگی هواشناسی، آب شناسی و مراقبت محیط دریای خزر با حضور معاون سازمان محیط زیست برگزار شد.

دومین کمیته هواشناسی، آب شناسی و مراقبت محیط دریای خزر برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، دومین جلسه ملی کمیته هماهنگی هواشناسی، آب شناسی و مراقبت محیط دریای خزر مربوط به کسپکام ۲۴ با حضور پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی، نمایندگان مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی، ادارات کل هواشناسی استان های ساحلی شمالی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر وزارت نیرو وکارشناسان محیط زیست دریایی درمحل سالن اجتماعات  معاونت محیط زیست دریایی  سازمان محیط زیست برگزار شد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از اهمیت تفاهم نامه بین کنواسیون تهران و کمیته کسپکام خبر داد و گفت :با یک برنامه منسجم باید تفاهم نامه ملی و منطقه ای را اجرایی کنیم.

پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست هم افزایی بین تمامی ذینفعان برای عملیاتی کردن برنامه کپسکام و تفاهم نامه با کنوانسیون تهران را  ضروری دانست و در ادامه گزارش جامعی از اقدامات برنامه محیط زیست دریای خزر و کنوانسیون تهران ارائه کرد.

هدف از برگزاری این نشست آمادگی برای برگزاری بیست و چهارمین نشست کپسکام و بررسی آخرین فعالیت های انجام شده در زمینه وضعیت آب و هوایی و تراز سطح آب دریای خزر بود.

جلسه کپسکام ۲۴ پاییز سال آینده با حضور نمایندگان آب و هواشناسی کشورهای حاشیه دریای خزر در ایران برگزار خواهد شد.

کمیته هماهنگی هواشناسی، آبشناسی و مراقبت محیطی دریای خزر (CASPCOM) یک کمیته منطقه ای بین کشورهای حاشیه دریای خزر است که هدف از تشکیل آن برقراری ارتباط های علمی و فنی بین این پنج کشور است. جلسات منطقه ای آن سالی یکبار و به طور چرخشی هر سال در یک کشور برگزار می شود.

منبع مهر

کلید واژه :

کمیته هواشناسی

،

آب شناسی

،

مراقبت محیط دریای خزر

ثبت نظرات
captcha