کد خبر : ۳۴۵۳۲۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ضرورت بررسی اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت بررسی اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج گفت: دستگاه ها باید برای تأمین پشتوانه های علمی ارزیابی دقیق اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی بر محیط زیست دریایی خلیج همکاری کنند.

ضرورت بررسی اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، پروین فرشچی در نشست بررسی اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج و موضوعات حقوقی مرتبط که با حضورنمایندگان وزارت امور خارجه، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان بنادر و دریانوردی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و مدیران و کارشناسان سازمان محیط زیست در معاونت محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست برگزار شد، بر اهمیت تشکیل کمیته ملی بررسی حوادث و ارزیابی خسارات محیط زیست دریایی تاکید کرد.

وی هم افزایی بین تمامی ذی نفعان برای عملیاتی کردن ارزیابی اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج را ضروری دانست و در ادامه گزارش جامعی از مطالعه انجام شده در خصوص بررسی اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی به محیط زیست خلیج در طی سال ۱۳۸۷ ارائه کرد.

فعال کردن کمیته ملی بررسی حوادث و ارزیابی خسارات محیط زیست دریایی و ایجاد زیرکمیته خاص به منظور پیگیری تولید مستندات و پشتوانه علمی کافی برای شناسایی اثرات زیست محیطی خشک کردن دریا و جزیره سازی در این جلسه مطرح شد.

ارائه پیشنهاد برای ایجاد مناطق ویژه حساس دریایی در خلیج به منظور تأمین مسیرهای جدید حمل و نقل های دریایی از دیگر موضوعات مطروح و ارائه پیشنهاد تدوین پروتکل جدید برای کنوانسیون کویت با موضوع ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت ها با ماهیت فرامرزی از دیگر نتایج این نشست بود.

پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، هدف از برگزاری این نشست همکاری دستگاه ها برای تأمین پشتوانه های علمی کافی به منظور ارزیابی دقیق اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی بر محیط زیست دریایی خلیج بود.

منبع ایسنا

کلید واژه :

بررسی اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی

،

خلیج فارس

،

جزایر مصنوعی

،

اثرات زیست محیطی

،

بررسی اثرات زیست محیطی

ثبت نظرات
captcha