کد خبر : ۳۴۵۳۲۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

وظایف سازمان مدیریت بحران کشور مشخص شد

با تصویب نمایندگان، سازمان مدیریت بحران کشور که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۸۷ تشکیل شده بود مسئولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثر بخشی آن را بر عهده دارد.

وظایف سازمان مدیریت بحران کشور مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور ماده ۸ و ۹ این لایحه را به تصویب رساندند.

در ماده ۸ این لایحه آمده است: سازمان که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۸۷ تشکیل شده بود، مسئولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقا اثر بخشی آن را بر عهده دارد.

رئیس سازمان از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل ۷ سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنج ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم وزیر کشور منصوب می شود.

در تبصره یک این ماده آمده است: ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به پیشنهاد سازمان متناسب با حجم وظایف گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت های منطقه ای به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار پس از طی مراحل قانونی و تأیید سازمان اداری و ساتخدامی کشور طراحی و تصویب می شود.

در تبصره ۲ این ماده آمده است: رئیس سازمان به ترتیب اعضای شوراهای عالی مشروحه ذیل اضافه می شود:

الف – شورای عالی شهر سازی و معماری ایران موضوع حکم ماده سه قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ب- شورای عالی حفاظت از محیط زیست موضوع حکم ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/ ۳/ ۱۳۵۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

شورای عالی آب موضوع حکم ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۶/ ۱۰/ ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ت- شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده ۱۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب ۳۰/ ۳/ ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

بر اساس ماده ۹ این لایحه وظایف سازمان عبارت است از:

الف – تهیه و تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران. برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح

ب- برنامه ملی آمادگی و پاسخ در برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای عالی

ب- ارتقای همکاری و هماهنگی بین سازمانی به منظور ایجاد هم افزایی و تحقق اهداف کلان از طریق تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران و دسترسی متناسب به نظام جامع مدیریت اطلاعات مستند سازی و عزت یابی. تهیه ضوابط فنی و استانداردها و دستورالعمل های مورد نیاز این قانون جهت تصویب در ستاد ملی

پ- ارتقای توان شناسایی مخاطرات و درک خطر حوادث و سوانح در سطح کشور از جمله تهیه اطلس ملی مخابرات طبیعی و تضمین برنامه های کاهش خطر حوادث و سوانح استانی جهت تصویب ستاد ملی

ت- کمک به ایجاد و ارتقای ظرفیت ها و مراکز پایش مخاطرات و هشدار سریع در دستگاه های مرتبط موضوع ماده ۲ این قانون

ث- ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ به بحران از جمله برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی جهت استقرار نظام های قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در مؤسسات دولتی به عمومی غیر دولتی، خصوصی و تأسیسات وابسته به آنها، ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی برای شرایط اضطراری، تهیه برنامه های آمادگی و پاسخ استان ها، تدوین ضوابط فنی و دستورالعمل های لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمان های امدادی در سطح کشور

ج- جذب و هدایت و توزیع امکانات و کمک های دولتی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی

چ- ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و بحران ها از جمله پیگیری ایجاد زیرساختهای لازم و تضمین ضوابط، فرایندها و استانداردهای مورد نیاز بازتوانی و بازسازی با همکاری سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های موضوع ماده دو این قانون

ح- برنامه ریزی و حمایت جهت ایجاد و ارتقای روش های جبران خسارت نظیر استفاده از بیمه ها و حمایت های مالی و ساز و کارهای تشویقی تسهیلات ویژه و صندوق های حمایتی

خ- کمک به رشد توسعه دانش و فن آوری در راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور از جمله ترویج به کارگیری فناوری های نوین پیشگیرانه در ساخت و سازها، آینده پژوهی و ایجاد نظام دیده بانی، علمی از طریق همکاری های دو جانبه یا چند جانبه با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی

د- ایجاد چارچوب های لازم برای همکاری های مؤثر در سطح منطقه ای و بین المللی از جمله تهیه دستورالعمل های جذب و توزیع کمک های خارجی با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی

ذ- توسعه مشارکت های مردمی برای تقویت مدیریت بحران جامعه محور و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه از طریق برنامه ریزی و هماهنگی برای آموزش و سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی. نهادهای غیر دولتی؛ فدراسیون های ورزشی، نیروهای داوطلب مردمی و بخش خصوصی در مدیریت بحران، تدوین ساز و کارهای حمایتی و تشویقی جهت آموزش و ارتقای آمادگی مردم در برابر بحران

ر- پیش بینی نیازهای مالی، تجهیزات و اقلام امدادی مربوط به مدیریت بحران کشور و اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون جهت تأمین آن

ز – جابجایی کارکنان آموزش دیده در مدیریت بحران بر اساس مصوبات شورای عالی

ژ- نظارت بر عملکرد دستگاه های مشمول این قانون در مدیریت بحران از جمله نظارت بر نحوه ارائه خدمات به آسیب دیدگان و سایر وظایف مربوط به اجرای این قانون

س- تهیه پیش نویس لوایح آئین نامه های اجرایی و تصویب نامه های مورد نیاز طی مراحل قانونی ظرف مدت ۶ ماه

 

منبع ایسنا

کلید واژه :

وظایف سازمان مدیریت بحران کشور

،

سازمان مدیریت بحران کشور

ثبت نظرات
captcha