کد خبر : ۳۴۵۲۹۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

چرا کودکان متولد ۹۵ و به بعد باید واکسن تزریقی فلج اطفال را هم دریافت کنند

«واکسن نوع تزریقی فلج اطفال ارتباطی به نوع خوراکی آن ندارد و حتما حتی کودکانی که واکسن نوع خوراکی فلج اطفال را دریافت کرده اند نیز باید نوع تزریقی آن را هم دریافت کنند.»

چرا کودکان متولد ۹۵ و به بعد باید واکسن تزریقی فلج اطفال را هم دریافت کنند

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، با تاکید بر لزوم دریافت واکسن تزریقی فلج اطفال در کودکان متولد سال ۹۵ و به بعد، خاطرنشان کرد:«واکسن نوع تزریقی فلج اطفال ارتباطی به نوع خوراکی آن ندارد و حتما حتی کودکانی که واکسن نوع خوراکی فلج اطفال را دریافت کرده اند نیز باید نوع تزریقی آن را هم دریافت کنند.»

دکتر محمدمهدی گویا درباره واکسن فلج اطفال و لزوم دریافت نوع تزریقی آن در کودکانی که نوع خوراکی آن را طی دو سال گذشته دریافت کرده اند، در پاسخ به اینکه آیا دریافت دوباره این واکسن از نوع تزریقی آن در کودکان مشکلی بوجود نمی آورد، گفت:« خیر. هیچ مشکلی بوجود نمی آورد. واکسن نوع تزریقی فلج اطفال ارتباطی به نوع خوراکی آن ندارد و حتما حتی کودکانی که واکسن نوع خوراکی فلج اطفال را دریافت کرده اند نیز باید نوع تزریقی آن را هم دریافت کنند.»

وی در پاسخ به اینکه آیا نوع خوراکی واکسن فلج اطفال ایمنی کافی را در کودک در برابر این بیماری بوجود نمی آورد که برای دریافت نوع تزریقی آن فراخوان داده شده است، گفت:« هرکدام از این دو نوع واکسن یک سطحی از ایمنی را در کودک ایجاد می کنند و به نوعی این دو نوع واکسن مکمل یکدیگر هستند. در حقیقت واکسن تزریقی فلج اطفال سطح ایمنی کودکان ما را از ایمنی که با واکسن نوع خوراکی آن ایجاد می شد، بالاتر می برد و آنها را در برابر فلج اطفال محافظت بیشتری می کند.»

وی تاکید کرد:« خانواده هایی که کودکانشان متولد سال ۹۵و به بعد هستند باید برای دریافت نوع تزریقی این واکسن حتما باید اقدام کنند.»
وی در پاسخ به اینکه آیا طی سال هایی که برنامه واکسیناسیون کودکان با نوع خوراکی واکسن فلج اطفال اجرایی شده ، مورد خاصی از این بیماری دیده شده است؟ گفت:«خوشبختانه از سال ۱۳۷۹ تاکنون هیچ موردی از فلج اطفال نداشته ایم.»

وی در پاسخ به اینکه آیا می توانیم بگوییم که فلج اطفال در کشورمان ریشه کن شده است، گفت:« سازمان جهانی بهداشت کشورمان را کشور عاری از فلج اطفال نامیده است.»

وی در پاسخ به اینکه آیا دلیل استفاده از نوع خوراکی واکسن فلج اطفال به تنهایی در دو سال گذشته به دلیل کمبود نوع تزریقی این واکسن بوده است، گفت:« خیر کمبودی نداشته ایم و اجرای برنامه واکسیناسیون کودکان کشور با نوع تزریقی واکسن فلج اطفال یک برنامه جدید کشوری است.»

منبع انتخاب

کلید واژه :

واکسن تزریقی فلج اطفال

،

برنامه واکسیناسیون

،

فلج اطفال

ثبت نظرات
captcha