کد خبر : ۳۴۵۲۷۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

۸۱ واحد صنعتی سبز برگزیده شدند

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در همایش ملی صنعت و خدمات سبز ۲۵۳ واحد از طریق خود اظهاری ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۸۱ واحد صنعتی و ۱۴ واحد خدماتی سبز برگزیده شده اند.

۸۱ واحد صنعتی سبز برگزیده شدند

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، مسعود تجریشی در بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: برای این همایش ۲۵۳ واحد صنعتی و خدماتی ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۱۷ واحد صنعتی و ۳۶ واحد خدماتی بوده است. ۱۴ واحد به عنوان واحد صنعت برگزیده سبز، ۶۷ واحد صنعت سبز شده اند همچنین ۳ واحد به عنوان واحد خدماتی برگزیده سبز و ۱۱ واحد خدماتی قابل تقدیر شناخته شده اند.

تجریشی با بیان اینکه از ۱۵ ماه امسال فراخوان ثبت نام واحدهای صنعتی و خدماتی سبز اعلام شد، گفت: واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در ادارات کل محیط زیست استان و کارگروهی در ستاد انجام شد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: استقرار سیستم پایش آلاینده ها و سیستم بازیافت، توسعه فضای سبز، مصرف بهینه انرژی و استفاده از انرژی های پاک و استقرار پایش لحظه ای آلاینده ها جزو شاخصهای واحدهای صنعتی و خدماتی سبز بوده است.

تجریشی ادامه داد: واحدهای منتخب نباید جزو صنایع آلاینده باشند، افزون بر این استقرار دفتر HSE ارتقای دانش محیط زیستی به کارکنان و داشتن گواهی ISO ۱۴۰۰، دیگر محورهای واحدهای صنعتی و خدماتی سبز بوده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: هدف از برگزاری همایش ملی صنعت و خدمات سبز این است که بتوانیم ضمن تشویق این واحدها، فرهنگ نگرش محیط زیستی را توسعه دهیم و بستری مناسب برای حضور این واحدهای پاک در بازارهای بین المللی فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: هدف از برگزاری این همایش این است که بستری برای ایجاد ارتباط بین واحدهای تولیدی و خدماتی سبز و سازمان حفاظت محیط زیست فراهم شود.

تجریشی در پایان گفت: ثبت نام برای این همایش به شکل خوداظهاری و مستندات به صورت الکترونیک دریافت شده بود. شاخص های واحدهای سبز روشن است و واحدها به هیچ وجه سلیقه ای و غیرمتعارف نبوده است. امتیازدهی به واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در استان ها و سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفته است.

منبع ایسنا

کلید واژه :

واحد صنعتی سبز

ثبت نظرات
captcha