کد خبر : ۳۴۵۲۱۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اصفهان درگیر آلودگی شیمیایی و خاک است

نماینده سازمان های مردم نهاد محیط زیستی اصفهان گفت: استان اصفهان دارای دو آلودگی شیمایی و خاکی است که ترکیب این دو آلودگی می تواند آسیب های زیادی را متحمل جامعه کند.

اصفهان درگیر آلودگی شیمیایی و خاک است

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، محمد کوشافر در همایش هوای پاک، در خصوص آلودگی هوا، اظهار کرد: آلودگی هوا جدی است و این آلودگی به بخشی از طبقات اجتماعی اختصاص ندارد بلکه همه طبقات را درگیر خود کرده است.

وی ادامه داد: به اینجا آمده ایم تا به بررسی واقعیت ها بپردازیم و می توان گفت وضعیت آلودگی فعلی برایند نامناسب اقدامات انجام گرفته در این خصوص را نمایان می کند.

او با اشاره به وجود انواع آلودگی در استان اصفهان، تصریح کرد: استان اصفهان دارای دو آلودگی شیمایی و خاکی است که ترکیب این دو آلودگی می تواند آسیب های زیادی را متحمل جامعه کند.

کوشافر با بیان اینکه آلودگی حاصل از وسایل نقلیه به مدیریت شهری بازمی گردد، گفت: امیدوارم هرچه زودتر آمارهای ترافیکی منتشر شود تا اقدامات انجام گرفته بررسی شوند.

نماینده سازمان های مردم نهاد محیط زیستی اصفهان ادامه داد: ممکن است مترو و BRT در کنترل آلودگی هوا موثر باشند، اما در خصوص شهر اصفهان باید مطالعات بومی انجام شود تا اقدامات موثر واقع شود.

کوشافر با اشاره به وضعیت بهتر آلودگی اصفهان، خاطرنشان کرد: بارش های اخیر و بهبود وضعیت ربطی به مدیریت آلودگی هوا ندارد بلکه ساختارهای آب و هوایی و اقلیمی در این جهت موثر بوده است.

 

منبع ایسنا

کلید واژه :

اصفهان

،

آلودگی شیمیایی و خاک

،

آلودگی شیمیایی

،

آلودگی خاک

ثبت نظرات
captcha