کد خبر : ۳۴۵۱۰۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سیاست گذاری مدیریت پسماند برای ۲۰ سال آینده

باتهیه وتدوین طرح جامع مدیریت پسماندشهرتهران تکلیف پسماندهای تولیدشده درپایتخت ازبررسی وضعیت تولید،تفکیک وپردازش پسماندتاسناریوسازی برای وضعیت آتی مدیریت پسمانددرافقی۲۰ ساله ساماندهی می شود.

سیاست گذاری مدیریت پسماند برای ۲۰ سال آینده

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، میثم بصیرت، معاون زیرساخت و طرح جامع این مرکز از ابلاغ قرارداد پروژه «تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران» خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با استفاده از نتایج این طرح پژوهشی بتوانیم تصویر شفافی از مدیریت پسماندهای شهر تهران داشته باشیم.

بصیرت نبود اطلاعات کافی درباره کمیت و کیفیت پسماندهای شهر تهران را یکی از معضلاتی حال حاضر مدیریت شهری در این زمینه دانست و افزود: یکی از خروجی های طرح جامع مدیریت پسماند ارائه آمار و راهکارهای سیاستی تفکیک پسماند است که از طریق آفزایش آگاهی شهروندان به کم شدن تولید پسماند در شهر می انجامد.

وی با تصریح این مطلب که در حال حاضر برای دفع زباله ها پسماند در تهران با کمبود زمین مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: از دیگر خروجی های ارزشمندی که این مطالعه در اختیار مدیران شهری قرار می دهد، ترکیب پسماند تولید شده در تهران و نحوه تصمیم سازی در مورد آن است که با تحلیل فیزیکی و شیمیایی پسماند حاصل خواهد شد و باید به صورت جداگانه برای هر کدام چه تدبیری اندیشید.

معاون زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران همچنین  در خصوص وضعیت درآمدزایی مدیریت شهری از پسماندها  تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از پسماندهای ارزشمند را عوامل غیررسمی پیش از ماموران شهرداری می برند و سیاست درستی برای حصول درآمدهای پایدار از محل پسماند وجود ندارد که با تهیه و تدوین این طرح به فرآیند مشخص و کارآمدی در این خصوص خواهیم رسید.

به گفته ی وی اهم انتظارات از این طرح که طی ۱۸ ماه آتی پیگیری خواهد شد را می توان در مواردی چون ارزیابی وضعیت موجود مدیریت پسماند در شهر تهران از حیث کمی و کیفی و از جوانب مختلف، تحلیل دقیق فیزیکی و شیمیایی پسماند در شهر تهران، تعیین تکلیف انواع پسماندهای تولیدشده در شهر تهران از جمله پسماندهای ویژه، بررسی وضعیت تولید، تفکیک و پردازش پسماند در شهر تهران و راهبردها و سیاست های مرتبط با آن، سناریوسازی برای وضعیت آتی مدیریت پسماند در شهر تهران در افقی ۲۰ ساله، و در نهایت حصول راهکارهای عملیاتی میان مدت و بلندمدت برای بهود وضعیت جاری خلاصه کرد.

پس از مجری پروژه تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران که با همکاری معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و حمایت کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران انجام پذیرفت، روند اجرایی این پروژه با ابلاغ قرارداد به مجری از طرف مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران آغاز شد.

منبع مهر

کلید واژه :

ضرورت مدیریت پسماندهای صنعتی

،

بی خطرسازی زباله های عفونی

،

پیشوا

ثبت نظرات
captcha