کد خبر : ۳۴۵۰۸۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سدسازی بدون نظرخواهی از سازمان محیط زیست

مدیرکل ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه وضع قانون هوای پاک یک حرکت زیر ساختی مهم است، گفت: متاسفانه در گذشته پروژه های بسیاری بدون نظر محیط زیست اجرا شد که در حال حاضر از آنها به عنوان معضل یاد می شود. تعدادی از سدسازی هم نمونه از این پروژه ها است.

سدسازی بدون نظرخواهی از سازمان محیط زیست

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، حمید جلالوندی با بیان اینکه ضوابط و استانداردهای بسیاری در حوزه محیط زیست تدوین شده است، گفت: ما در بحث تقنینی مشکلی نداریم اما همواره در اجرا دچار مشکل بوده ایم به طوری که هر وقت خواستیم  قانونی را اجرا کنیم با مجموعه ای از عوامل بازدارنده مواجه شدیم.

وی با اشاره به اینکه مطلوبیت یا کیفیت خوب محیط زیست تنها با اقدامات سازمان محیط زیست تبلور پیدا نمی کند، در این باره در یک برنامه رادیویی تصریح کرد: مجموعه ای از اقدامات هماهنگ بین دستگاه های مرتبط می تواند سیاست ها را به سمت و سویی ببرد که مردم خروجی اش را در ایجاد محیط زیستی خوب ببینند.

محیط زیست در تصمیم گیری ها اولویت نبوده است

مدیرکل ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اگر در سطح کشور و جامعه، مسائل محیط زیستی بحرانی یا مشکل داری وجود دارد که به عنوان یک پدیده یا یک مشکل روی میز است و مردم با آن درگیر هستند، نشان از این است که محیط زیست در تصمیم گیری ها اولویت نبوده است.

جلالوندی در ادامه اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی دولتی بخش محیط زیست کشور سلسله اقداماتی را از زمان شکل گیری انجام داده و در بعضی از حوزه ها نیز موفق بوده است اما در بعضی از حوزه ها به دلیل ناهماهنگی دستگاه های دیگر نتوانسته به هدف اصلی برسد.

وی تاکید کرد: ما در  حوزه قوانین محیط زیست مشکلی نداریم، اما در اجرا، همیشه دچار مشکل بودیم، به طوری که وقتی خواستیم قوانین را اجرا بکنیم با مجموعه ای از عوامل بازدارنده مواجه شدیم.

با شعار محیط زیست راه به جایی نمی بریم

جلالوندی با یادآوری شعار «دولت محیط زیستی» رئیس جمهور روحانی اظهارکرد: شعار دولت محیط زیستی به این معناست که بیشتر مصوبات، اعتبارات و رویکردها به سمتی سوق یابد که محیط زیست اولویت باشد. اگر این شعار در عمل انجام شود وضعیت محیط زیست هر روز بهتر می شود اما اگر این شعار در قوانین و سایر موضوعات، خودش را نشان ندهد، صرفا با گفتن شعار «دولت محیط زیست» راه به جایی نخواهیم برد.

مدیرکل ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان قانون هوای پاک را یک حرکت زیرساختی مهم برشمرد و گفت: در دولت دوازدهم، آیین نامه هایی مورد نیاز قانون هوای پاک تهیه شده است اما پروژه های بسیار زیادی در گذشته بدون نظر محیط زیست اجرا شده و اکنون به عنوان معضل با آنها مواجه هستیم. فعالیت هایی که در حوزه سدسازی در کشور پیش آمده و منجر به خشک شدن تالاب ها و رودخانه ها شده، از جمله پروژه هایی است که بدون ارزیابی زیست محیطی بوده است.

 

منبع ایسنا

کلید واژه :

سدسازی

،

سازمان محیط زیست

ثبت نظرات
captcha