کد خبر : ۳۴۵۰۸۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آسیب محصولات تراریخته به محیط زیست

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه نگرانی از آسیب محصولات تراریخته به محیط زیست وجود دارد، گفت: سازمان محیط زیست وظیفه دارد پس از آنکه محصول تراریخته ای در کشور تولید شد ارزیابی های زیست محیطی آنرا انجام دهد.

آسیب محصولات تراریخته به محیط زیست

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در پاسخ به اینکه موضع سازمان محیط زیست درباره محصولات تراریخته چیست؟ گفت: بهبود محصولات کشاورزی و افزایش تولید را دارد، اما نگرانی از آسیب زدن به محیط زیست هم در کنار آن وجود دارد اگرچه هنوز اثبات نشده است.

معاون محیط زیست ادامه داد: اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در قبال محصولات تراریخته چه کار بکند، در قانون کاملا مشخص است، وظیفه ما این است که وقتی محصول تراریخته در کشور تولید شود، سازمان محیط زیست وظیفه دارد که ارزیابی آن را در قبال محیط زیست انجام دهد و موافقت یا مخالفت خود را اعلام کند که چون هنوز محصول تراریخته در کشور تولید نشده سازمان محیط زیست به این مسئله ورود نکرده است.

ظهرابی با بیان اینکه معمولا محصولات تراریخته یا وارد می شوند و یا محصولاتی هستند که در آنها تراریخته به کار رفته است، اضافه کرد: بنابراین اینکارها  بیشتر در حوزه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تاکنون تولید محصولات تراریخته در کشور وجود نداشته تا سازمان محیط زیست ارزیابی های زیست محیطی آن را انجام دهد. 

خبرنگار پرسید که نظر شخصی جنابعالی در این زمینه چیست، آیا محصولات تراریخته می تواند عامل تخریب جدی برای سلامتی و محیط زیست باشد؟گفت: من تخصص این کار را ندارم و حاضر نیستم به عنوان شخص در این مورد اظهار نظر کنم و بیشتر از متخصصانی تبعیت می کنم که در این حوزه بحث می کنند و سعی می کنم از بحث های آنها در این مورد استفاده کنم. 

وی در پاسخ به اینکه چقدر شما به ارزیابی خودتان در ارزیابی های زیست محیطی محصولات تراریخته اعتماد دارید، چون اگر ژن تراریخته تحت تأثیر ارزیابی های غلط وارد DNA محیط زیست و 80 میلیون جمعیت شود، چگونه می توان اینها را برگشت داد و از آسیب های آن در امان ماند، گفت: ما در همه امور ناچاریم به متخصصین مراجعه کنیم و شخصی نمی توانیم تصمیم بگیریم و لذا در این موضوع هم تابع متخصصین هستم .

ظهرابی گفت: در حال حاضر دو نگاه درباره متخصصان وجود دارد گروهی از آنها کاملا استفاده از محصولات تراریخته را کاملا رد می کنند و گروهی کاملا موافق  هستند و در مورد کشورها هم همینطور است بخشی از کشورها از این محصولات استفاده می کنند و برخی دیگر استفاده نمی کنند و در حوزه ای که به من ارتباط دارد هنوز درباره محصولات تراریخته در مسند قضاوت قرار نگرفته ام. 

 

منبع فارس

کلید واژه :

تحقیقات

،

محصولات تراریخته

،

تحقیقات تراریخته

،

محصولات تراریخته

،

تراریخته

،

بهداشت

،

دستکاری ژنتیک

،

آسیب محصولات تراریخته

ثبت نظرات
captcha