کد خبر : ۳۴۵۰۷۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

مصرف محصولات تراریخته هم خطرناک است

رئیس سازمان محیط زیست در حالی مدعی شده که "از دید محیط زیستی و سلامت، هیچ تحقیقی نشان نداده که محصولات تراریخته روی انسان اثر منفی دارد" که خود معترف به "خطرناک بودن مصرف و تولید محصولات تراریخته" است.

مصرف محصولات تراریخته هم خطرناک است

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، رئیس سازمان محیط زیست در حالی مدعی شده که "از دید محیط زیستی و سلامت، هیچ تحقیقی نشان نداده که محصولات تراریخته روی انسان اثر منفی دارد" که خود معترف به "خطرناک بودن مصرف و تولید محصولات تراریخته" است.

عیسی کلانتری اخیراً در جلسه شورای ملی ایمنی زیستی مجدداً به دفاع تمام قد و البته بی منطق از "محصولات دستکاری شده ژنتیکی" پرداخته و دوباره از برخی رسانه ها به دلیل نقد محصولات تراریخته، شکایت کرده است.

جالب اینکه کلانتری در اظهارنظری عجیب مدعی شده که "هیچ تحقیقی نشان نداده که محصولات تراریخته روی انسان اثر منفی دارد!!" در حالیکه تا به امروز هم در داخل کشورمان و هم در عرصه بین المللی، اساتید برجسته بیوتکنولوژی و رشته های مرتبط، شواهد، قرائن و مستندات بی شماری را درباره عوارض و مخاطرات کشت و مصرف محصولات تراریخته ارائه کرده اند و البته همین عوارض و مخاطرات منجر به ممنوعیت کشت این دسته از محصولات در 29 کشور اروپایی شده است:

آیا 29 کشور اروپایی با ممنوعیت محصولات تراریخته «فناوری هراس» هستند
درباره اظهارات اخیر عیسی کلانتری گفتنی ها، بسیار زیاد است که در این مطلب قصد پرداختن به آنها را نداریم اما یک تناقض عجیب در این اظهارنظر اخیر رئیس سازمان محیط زیست وجود دارد که خود می تواند نشانه ای از برخی حقایق پس پرده باشد؛ بخوانیم:

عیسی کلانتری در جلسه اخیر شورای ایمنی زیستی در حالی مدعی شده که "از دید محیط زیستی و سلامت، هیچ تحقیقی نشان نداده که محصولات تراریخته روی انسان اثر منفی دارد" که در انتهای اظهارات خود در همین جلسه تاکید کرده است: "فشارهای بی رویه بر منابع کشور از مصرف و تولید محصولات تراریخته، بسیار خطرناک تر است."

باید از جناب معاون رئیس جمهور و فردی که سکان سازمان محیط زیست کشور را در دست دارد، پرسید آیا معنای مستتر در صفت "خطرناک تر" که در این جمله خود به کار برده، اینگونه نمی شود که "مصرف و تولید محصولت تراریخته خطرناک است اما از آن خطرناک تر، فشار های بی رویه بر منابع کشور است!"

حال با این اوصاف باید از آقای کلانتری پرسید که بالاخره مصرف محصولات تراریخته خطرناک است یا خطرناک نیست؟!

اگر مصرف این محصولات برای انسان و دام، خطرناک است پس علت این همه دفاع بی منطق وی از محصولات تراریخته چیست و چرا کلانتری پس از در دست گرفتن سکان سازمان محیط زیست، آن سازمان را تبدیل به محلی برای تجمع و رفت وآمد مدافعان تراریخته کرده است؟!

اگر از نظر کلانتری مصرف این محصولات بی خطر است، پس علت به کار بردن صفت "خطرناک تر" برای توصیف "فشار بر منابع کشور" در مقایسه با "خطر" مصرف و تولید محصولات تراریخته چیست؟!

منبع انتخاب

کلید واژه :

تحقیقات

،

محصولات تراریخته

،

تحقیقات تراریخته

،

محصولات تراریخته

،

تراریخته

،

بهداشت

،

دستکاری ژنتیک

ثبت نظرات
captcha