کد خبر : ۳۴۵۰۱۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

رویکرد وزیر نیرو در مورد اقتصاد آب

"نظام تعرفه فعلی آب مشوق بد مصرفی است"؛ این موضوع یکی از مهم ترین صحبت های وزیر نیرو در دوران وزارتش است، چراکه وی معتقد است نظام فعلی تعرفه گذاری آب بویژه در بزرگ ترین حوزه مصرف کننده یعنی کشاورزی، هرگز با توسعه پایدار مبتنی بر شناسایی ارزش ذاتی آب سازگار نیست و باید این موضوع اصلاح شود.

رویکرد وزیر نیرو در مورد اقتصاد آب

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، سیاست دولت دوازدهم مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی است. در همین راستا تمام برنامه های وزارت نیرو نیز برحسب همین اصل پایه گذاری شده است تا جایی که اصلاح قیمت آب یکی از ضرورت های اجرایی مدیریت منابع آبی کشور شناخته شده است. در این راستا، رضا اردکانیان - وزیر نیرو - معتقد است که  نظام تعرفه گذاری آب باید حداقل دو هدف عمده را محقق سازد، به گونه ای که اول، ارزش ذاتی آب آشکار شود و دوم، تعرفه ها به ابزاری برای کمک به عدالت اجتماعی تبدیل شوند، البته پذیرش ضرورت اصلاحات در تعرفه آب مصارف کشاورزی، به معنای دست کشیدن از ارایه یارانه ها به بخش کشاورزی نیست.

به گفته وی، عمده کشورهای دنیا برای حفظ امنیت غذایی یارانه های زیادی به بخش کشاورزی می دهند ولی منطق یارانه بخش کشاورزی از جمله یارانه مستمر در آب باید مشوق بهره وری، بهبود روش های کشت، کاهش میزان هدررفت آب و انرژی و کمک کننده به پایدارسازی منابع آب، خاک و غذا باشد. نظام فعلی قیمت گذاری آب کشاورزی مشوق چنین دست آوردهایی نیست و اصلاح آن نیز به معنای دست کشیدن از یارانه های بخش کشاورزی و عدم حمایت از این بخش نیست.

 اردکانیان در یاداشتی که اخیرا در این راستا نوشته، گفته است که نظام تعرفه گذاری آب برای سازگاری با کم آبی در بخش شرب و بهداشت نیز باید معطوف به این واقعیت باشد که سهم این بخش از کل مصارف کشور (که بین شش تا هشت درصد است) نباید شاخصی برای میزان اهمیت نسبی آن تلقی شود. این درست است که آب شرب و بهداشت فقط شش تا هشت درصد مصارف کل آب کشور را تشکیل می دهد، لیکن، ارزش آب شرب به جهات دیگر قابل مقایسه با سهم آن از کل مصارف آب نیست.

وزیر نیرو تاکید دارد که مساله فقط اقتصاد آب نیست، اگرچه این مقوله بسیار مهم است. ما حتی اگر کشور بسیار ثروتمندی باشیم و بخواهیم به ثروتمندان نیز یارانه مصرف آب بدهیم، باید به یاد داشته باشیم که در اکثر حوضه های آبریز کشور، آب بیش تری برای مصرف وجود ندارد و نمی تواند منابع آبی جدیدی تامین کند و بنابراین باید با همین میزان آب کنار آمد و تلاش کرد تا مصرف آب کاسته شود تا بتوانیم تعادل اکولوژیک را برقرار سازیم، بنابراین اصلاح تعرفه ها اگرچه ابزاری اقتصادی است و به تعادل و پایداری مالی شرکت های بخش آب برای تداوم و بهبود خدماتشان کمک می کند. اما کارکرد اصلی تعرفه گذاری صحیح، اصلاح الگوی مصرف است.

  به گفته اردکانیان این مهم را نیز باید به یاد داشت که اصلاح تعرفه ها به قصد اصلاح مصرف و بهبود اقتصاد آب، ابدا به معنای فشار یکسان اقتصادی بر همه اقشار اقتصادی و اجتماعی و عدول از تحقق عدالت اجتماعی نیست. مدل های گوناگون اقتصاد اجتماعی به ما اجازه می دهند روش هایی را به کار بگیریم که ضمن تاثیرگذاری بر اصلاح الگوی مصرف و بهبود شرایط اقتصادی شرکت ها، حتی حمایت اجتماعی مناسب تری از گروه های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر صورت گیرد. مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی یکی از اهدافش بررسی و طراحی چنین الگوهایی با توجه به دانش اقصاد اجتماعی است.

وی می گوید این مهم را باید در عرصه صنعت نیز مد نظر داشت. فقدان ارزش اقتصادی واقعی آب سبب شده است، بازچرخانی و استفاده از پساب های صنعتی نیز در کشور گسترش نیابد و حتی فناوری های مناسب برای آن نیز رشد نکند. بنابراین اصلاح تعرفه گذاری را می توان به ابزار ترغیب صنایع به بهبود فناوری و اصلاح کرد محیط زیستی آن ها نیز بدل کرد.

همچنین عباس سروش - معاون آب و آبفای وزیر نیرو - اصلاح تعرفه و جریمه را یکی از اقدامات وزارت نیرو می داند و معتقد است که قیمت باید به تدریج واقعی شود، عنوان کرد: گرچه قیمت آب به نسبت قیمت واقعی بسیار پایین است اما باید به درآمدهای مردم نیز توجه شود. لذا بنده معتقد به اصلاح الگوی مصرف هستم، یعنی کسانی که آب بیش تری مصرف می کنند، هزینه بیش تری را پرداخت کنند و مشترکانی که به صورت عادی مصرف می کنند حداقل قیمت را بپردازند.

بی شک افزایش قیمت آب یکی از راهکارهای قابل بررسی برای کاهش مصرف در جهان شناخته می شود، اما در ایران قیمت آب همپای کشورهای اروپایی که از لحاظ اقتصادی قوی تر هستند، افزایش نیافته است .قیمت آب مصرفی در ایران در پایین ترین سطح خود در بین اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی است، به گونه ای که کشورهایی مانند نروژ، آلمان، فرانسه، انگلیس و حتی همسایگان ما چندین برابر از مشترکان خود بابت آب مصرفی هزینه دریافت می کنند.

در حال حاضر در نروژ قیمت آب ۱۹۲ هزار و ۲۷۰ ریال، در  آلمان ۱۱۳ هزار و ۱۰۰ ریال، انگلیس ۹۰ هزار و ۴۸۰ ریال و فرانسه ۷۱ هزار و ۶۳۰ ریال است، اما در ایران که چندین سال است که با بحران خشکسالی دست و پنجه نرم می کند، قیمت آب براساس اعلام شرکت آب و فاضلاب تهران تنها ۴۱۴۷ ریال است.

پر واضح است که قیمت آب در ایران منطقی نیست و لازم است که تحولاتی در این عرصه به وجود آید، آنطور که به نظر می رسد سیاست های وزارت نیرو منطقی شدن قیمت آب است اما این که دولت دوازدهم تا چه میزان در این عرصه موفق خواهد بود، موضوعی است که باید منتظر نتیجه آن بمانیم.

 

منبع ایسنا

کلید واژه :

بحران آب

،

اقتصاد آب

ثبت نظرات
captcha