کد خبر : ۳۴۵۰۰۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

توافقنامه آب و هوایی؛ دستاوردها و هزینه ها-۷

پشتوانه های علمی توافق پاریس متزلزل است

توافق پاریس صرفاً یک توافق زیست محیطی نیست و دارای ابعاد آشکار و پنهان دیگری ازجمله ابعاد اقتصادی، حقوقی و سیاسی هم هست که این مسئله حساسیت بیشتری را نسبت به بررسی ابعاد این معاهده می طلبد.

پشتوانه های علمی توافق پاریس متزلزل است

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، گرمایش زمین (Global Warming) به عنوان یکی از مسائلی است که درحال حاضر بسیاری از مجامع جهانی را درگیر خود کرده است. سازمان جهانی هواشناسی (WMO) زیرنظر سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۸۸ کمیته ای تحت عنوان مجمع بین المللی تغییر اقلیم (IPCC) شکل داد که این مسئله را از لحاظ علمی بررسی کنند. نهایتاً در سال ۱۹۹۲ بدون توجه به نتایج IPCC، با تشکیل کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC)، گازهای گلخانه ای ازجمله کربن دی اکسید ناشی از فعالیت های انسانی به عنوان عامل اصلی گرمایش زمین مطرح شد. این کنوانسیون از سال ۱۹۹۴ جلسات سالیانه ای را تحت عنوان مجمع اعضا (COP) در یکی از کشورهای عضو برگزار می کند تا راهکارهایی برای مبارزه با این پدیده پیش روی اعضا قرار دهد.

اولین نتیجه این کنوانسیون در سال ۱۹۹۷، ایجاد پروتکل کیوتو با هدف جلوگیری از افزایش انتشار دی اکسید کربن انسان ساخت توسط کشورهای توسعه یافته بود که موفقیت چندانی را کسب نکرد. در سال ۲۰۱۵ در بیست ویکمین نشست سالیانه اعضا (COP۲۱) در شهر پاریس قرار شد توافق نامه جدیدی موسوم به موافقت نامه تغییر اقلیم پاریس به وجود آید که در آن تمامی کشورها اعم از درحال توسعه و توسعه یافته، تعهداتی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ارائه کنند.

شک و تردید در بنیان های علمی توافق پاریس

بسیاری از منتقدان می گویند نظریه گرم شدن زمین در اثر انتشار CO۲ انسان ساخت هنوز در بین محققان از اعتبار و اتقان علمی برخوردار نیست. به عقیده بعضی از اقلیم شناسان، گازهای CO۲ انسان ساخت با سهم ۲/۰ درصدی از کل گازهای گلخانه ای نمی توانند نقش مؤثری در گرمایش زمین داشته باشند. ازطرفی بسیاری از دانشمندان، گرم شدن زمین را ناشی از فعالیت های خورشیدی و برعکس نظریه قبلی، افزایش گازهای گلخانه ای را معلول افزایش دمای زمین می دانند.

علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره می گوید: اساس توافق نامه پاریس بر مبنای پذیرش این نظریه است که انتشار دی اکسید کربن موجب گرمایش زمین شده است، در حالی که نظریات علمی متعددی، این مسئله را رد می کند.

سیدراضی نوری از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با تشکیک در مبانی علمی توافق نامه پاریس می گوید: با توجه به اینکه جامعه علمی هنوز در مبانی علمی این توافق اتفاق نظر ندارند، باید دید که آیا واقعاً افزایش حرارت زمین ناشی از گاز گلخانه ای CO۲ حقیقت دارد؟

علی ابراهیمی در ادامه بررسی مبانی علمی این معاهده به رعایت عدالت در پذیرش مسئولیت کاهش انتشار اشاره کرده و می گوید: حتی اگر این مبنای غلط را نیز فرض بگیریم، ایران در انتشار CO۲ سهم بسیار کمی نسبت به کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا و روسیه دارد و با وجود نپیوستن این کشورها، عجله مسئولان کشور در پیوستن به این موافقت نامه منطقی نیست.

سهم کشورهای توسعه یافته در تغییر اقلیم

مؤسسه منابع جهانی (WRI) در سال ۲۰۱۰ با ارائه شاخص های ارزیابی اقلیمی (CAIT)، سهم کشورهای جهان در انتشار گازهای گلخانه ای را بررسی کرده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که حدود ۸۰ درصد گازهای گلخانه ای منتشرشده در جهان ناشی از فعالیت های کشورهای توسعه یافته است که تنها ۲۵ درصد جمعیت جهان را شامل می شوند. همچنین تنها حدود ۲۰ درصد گازهای گلخانه ای توسط فعالیت کشورهای دیگر جهان منتشر می شود که جمعیت ۷۵ درصد جهان را تشکیل می دهند (شکل ۱). بنابراین شاهد نابرابری در انتشار گازهای گلخانه ای در بین کشورهای مختلف هستیم که نتیجه آن، رشد اقتصادی کشورهایی شده که امروز مدعی کاهش انتشار برای تمامی کشورهای دنیا هستند.

عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای توسط ایران در این باره می گوید: زمانی که بزرگترین و مهم ترین کشور تولیدکننده و منتشرکننده گازهای گلخانه ای یعنی آمریکا به راحتی از توافق نامه پاریس خارج می شود، عضویت کشورهایی چون ایران که تأثیر چندانی در انتشار گازهای گلخانه ای ندارند، نمی تواند محیط زیست را از اثرات این گازها مصون کند.

همچنین سید محمدجواد ابطحی، از نمایندگان مخالف تصویب این موافقت نامه در مجلس، درخصوص مسئولیت مشترک کشورها چنین می گوید: اکثر گازهای گلخانه ای توسط کشورهای غربی انتشار پیدا می کند. بنابراین تصویب چنین لوایحی برای کشور ایران، تأثیری در کاهش اثر گازهای گلخانه ای و انتشار آن ها ندارد.

بنابراین با توجه به دو فاکتور مهم شامل نبودن اتقان و اجماع علمی روی مسئله گرمایش زمین ناشی از گازهای گلخانه ای و درنظرنگرفتن مسئولیت های متناسب با انتشار کشورها، نمی توان از کنار توافق پاریس به سادگی عبور کرد.

سیدراضی نوری با توجه به خروج یا نپیوستن کشورهایی مثل آمریکا و روسیه از این توافق، لزوم بررسی بیشتر ابعاد دیگر این معاهده را خواستار شده و تاکید می کند: ابعاد سیاسی و اقتصادی در پشت پرده توافق پاریس نهفته است که باید با کار کارشناسانه و با تأنی در این خصوص بررسی داشته باشیم. وقتی کشورهای پیشرفته ای مثل آمریکا و روسیه هنوز نپیوستند یا خارج شدند و با این استدلال که پذیرش چنین مسئله ای در راستای تولید نفت و پیشرفت اقتصادی آن ها نیست، آیا نباید روی این مسئله، بررسی بیشتری داشته باشیم؟

علی وقفچی، از دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این رابطه، آینده نگری و درنظرگرفتن همه ابعاد این معاهده را یادآور می شود: ممکن است تصمیمی به صورت مقطعی گرفته شود که فکر کنیم به نفع کشور است ولی این طور نیست. درمورد موضوع توافق پاریس هم باید همه جوانب و ابعاد آن درنظر گرفته شود و درنهایت تصمیم عقلانی بگیریم.

به نظر می رسد توافق پاریس صرفاً یک توافق زیست محیطی نیست و البته دارای ابعاد آشکار و پنهان دیگری ازجمله ابعاد اقتصادی، حقوقی و سیاسی هم هست که این مسئله حساسیت بیشتری را نسبت به بررسی ابعاد این معاهده می طلبد. بر این اساس لازم است که کمیسیون های مربوطه مانند کمیسیون کشاورزی، اقتصادی، انرژی، صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی، این موافقت نامه را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند.

منبع مهر

کلید واژه :

الحاق ایران به توافق نامه پاریس

،

توسعه کشور

،

توافق نامه پاریس

ثبت نظرات
captcha