کد خبر : ۳۴۴۹۹۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

علل پیشرفت نکردن طرح مبارزه بیولوژیک در مزارع برنج

مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: عمده ترین علل نداشتن پیشرفت طرح مبارزه بیولوژیک در مزارع برنج، عدم پذیرش این نوع مبارزه توسط کشاورزان و یا در صورت پذیرش، عدم ادامه این روش بوده است.

علل پیشرفت نکردن طرح مبارزه بیولوژیک در مزارع برنج

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، دکتر «غلامحسین عبدالله زاده» اظهار کرد: تولید برنج علاوه بر سهم مهم آن در سبد غذایی خانوار، یکی از منابع اصلی تأمین معیشت کشاورزان استان های شمالی و الگوی غالب کشت کشاورزی این منطقه از کشور است.

وی با اشاره به این که اکثریت مردم روستایی در این نواحی به نحوی در کشت و کار برنج درگیر هستند، افزود: باید در تلاش های اخیر در راستای تغییر الگوی کشت برنج جهت سازگاری با تغییر اقلیم، الگوی جایگزین معیشت برای کشاورزان را مد نظر قرار داد.
 
مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در ادامه به آفات مزارع برنج اشاره کرد و گفت: آفاتی مانند شب پره یک نقطه ای برنج و کرم برگ خوار سبز برنج همواره در مناطق شمالی وجود دارند اما مهم ترین آفت در استان های شمالی، کرم ساقه خوار برنج است.

عبدالله زاده تصریح کرد: کرم ساقه خوار برنج به عنوان یک آفت مخرب در مزارع برنج در سراسر جهان شناخته می شود که نقش مهمی در کاهش عملکرد تولید برنج دارد. این آفت تا 15 درصد باعث افت عملکرد محصول می شود.

مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در خصوص مبارزه بیولوژیک با آفات، اظهار کرد: استفاده از عملیات مبارزه بیولوژیکی برای کنترل آفات، تاریخی 100 ساله دارد. مدیریت موثر آفت ساقه خوار برنج در ابتدای سال 1350 مورد توجه قرار گرفت. در طی این سال ها، روش های مختلفی برای مبارزه با آفت ساقه خوار آزمون و توصیه شده است. مهم ترین روش های کنترل و مبارزه با آفت ساقه خوار از زمان پیدایش تاکنون شامل روش هایی مانند کنترل زراعی، کنترل شیمیایی، کنترل بیولوژیکی و تله های فرمونی هستند.

وی یادآور شد: با توجه به پیامدهای مضر مصرف سموم، مجدد از اوایل سال 1370، عملیات مبارزه بیولوژیکی آفات به صورت فعال تری جهت کاهش مصرف سموم شیمیایی مطرح شد.

عبدالله زاده افزود: عمده ترین روش مبارزه بیولوژیک در مزارع برنج مبتنی بر استفاده از زنبور «تریکوگراما» برای کنترل آفت ساقه خوار بوده و همچنان نیز است.

مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان خاطرنشان کرد: هدف از مبارزه بیولوژیک، ریشه کن کردن آفاتی که به گیاهان آسیب وارد می کنند، نیست بلکه هدف کاهش جمعیت آن ها به حدی است که کمترین خسارت را به کشاورز یا محیط زیست وارد کند.

عبدالله زاده تصریح کرد: کاهش مصرف آفت کش ها، حفاظت از حشرات مفید و شکارگر و حفظ تنوع موجودات زنده مزرعه، جلوگیری از مقاومت آفات مزرعه، کاهش هزینه و دارا بودن حمایت های فنی و ترویجی از جمله مزایای استفاده از روش های مبارزه بیولوژیک است.

مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: علل بسیار زیادی در زمینه عدم پیشرفت مبارزه بیولوژیک وجود دارد که با توجه به تحقیقاتی که توسط من و همکارانم انجام شده، عمده ترین علت عدم پذیرش این نوع مبارزه توسط کشاورزان یا در صورت پذیرش، عدم ادامه این روش بوده است.

وی مهم ترین راهکارها برای توسعه روش مبارزه بیولوژیک را آموزش و آگاه سازی کشاورزان از طریق افزایش اطلاعات فنی، تدوین دستورالعمل های آموزشی، تقویت انگیزه های ارائه امکانات فنی و ترویجی به موقع، تسهیل دسترسی به موقع به زنبور، توجه به همه گروه های کشاورزان و گسترش مزارع نمونه عنوان کرد.

عبدالله زاده یادآور شد: برای عملیاتی کردن این راهکارها اقداماتی از جمله کمک به تهیه مواد آموزشی و ترویجی و اجرای آن و ارائه مشاوره به دانشجویانی که وارد حیطه ترویج روش های مبارزه بیولوژیک می شوند و تعامل بیشتری با کشاورزان دارند را دنبال کردیم.

کلید واژه :

مبارزه بیولوژیک

،

مزارع برنج

،

مزارع

،

برنج

ثبت نظرات
captcha