کد خبر : ۳۴۴۹۸۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ایجاد زیست بوم نوآوری در حوزه آب و انرژی ضروری است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر ایجاد اکوسیستم نوآوری در تمامی حوزه های علمی گفت: حوزه آب و انرژی نیازمند توجه بخش خصوصی و مردم است. 

ایجاد زیست بوم نوآوری در حوزه آب و انرژی ضروری است

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، و به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری در جلسه  شورای ستاد توسعه فناوری آب و خشکسالی معاونت علمی، اظهار کرد: پروژه هایی که بدون دخالت مردم و  اکوسیستم نوآوری به فعالیت بپردازد و تنها از ماهیت پول دولتی بهره مند شود، به طور حتم سرانجام نخواهد داشت.

ستاری با تاکید بر اهمیت ایجاد اکوسیستم و زیست بوم نوآوری در تمامی حوزه ها بیان کرد: تجریه نشان داده است که تمامی حوزه های علمی موفق از جمله بیمه، بانک و  فین تک،  با توجه به این که در بحث اکوسیستم توانسته اند بسیار قوی عمل کنند، خروجی آنها نیز موفقیت آمیز بوده است.

رئیس ستاد توسعه فناوری آب و خشکسالی معاونت علمی با بیان اینکه در حوزه هایی همچون انرژی و آب نیز  به شدت نیازمند راه اندازی اکوسیستم نوآوری هستیم گفت: در حوزه هایی همچون انرژی و آب شاهد آن هستیم که یارانه دولت در این حوزه ها به شدت مصرف می شود، لذا در این حوزه ها نیازمند ساخت اکوسیستمی متکی بر بخش خصوصی هستیم. 

ستاری با اشاره به وضعیت کشورهای پیشرفته در استفاده از بودجه دولتی در حوزه های علمی بیان کرد: قطعا پژوهش دولتی متکی بر پول دولت به جایی نمی رسد و این مسئله در کشورهای پیشرفته نیز بارز است؛ چرا که آنها نیز تنها یک تا دو دهم درصد بودجه پژوهشی را از  بخش دولتی تامین می کنند و بخش عمده هزینه پروژه ها از طریق بخش خصوصی تامین می شود. 

وی با تاکید بر ماهیت فعالیت  استارت آپ های در کشور بیان کرد: استارت آپها می توانند با ارائه مدل های فناورانه و نوین و با حمایت بخش خصوصی،  صنعت کشور را در حوزه های مختلف نجات دهند، به طور مثال در پژوهشگاه های نفتی استارتاپها توانسته اند مدل های متعدد و فناورانه ایی را در زمینه ساخت  کاتالیست های داخلی معرفی کنند. 

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: بازار سازی در حوزه آب لزوما  کاهش مصرف آب نیست، ولی قطعا می تواند یکی از تاثیر گذارترین اهرم های این موضوع به شمار رود. 

وی با اشاره به اهمیت موضوع وظیفه ای ستاد با همکای و هماهنگی برای سازمانها و وزارت خانه های مربوطه برای توسعه و رسوخ فناوریهای با اولویت تاکید کرد. 

در ادامه دکتر نادر قلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوریهای آب، خشکسالی و فرسایش محیط زیست معاونت علمی گفت: با توجه به رویکرد اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که معطوف به حل مسئله و بررسی مباحث توسعه فناوری در کشور است، ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت علمی با برگزاری این جلسه و انتصاب اعضای جدید شورای ستاد،  سیاست گذاری راهبری و برنامه ریزیهای حوزه توسعه فناوریهای  آب را دنبال میکند. 

ابراهیمی گفت: این جلسه شورا ستاد متشکل از افراد حقوقی و حقیقی است، که افراد حقوقی از 8 وزارت خانه و همچنین هشت نفر افراد حقیقی است، که برنامه های راهبردی  توسعه فناوریهای راهبردی را دنبال می کنند. 

وی با اشاره به پیگیری ستاد توسعه فناوریهای آب، خشکسالی و محیط زیست  گفت: با توجه به این که یکی از ارکان کلیدی در ستادها اعضای تشکیل دهنده شورای ستاد در معاونت است، ستاد توسعه فناوریهای آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت علمی؛  با هدف پیشتیبانی از مباحث حاکمیتی و حرکت در مرزهای دانش و حمایت از تحقیقات کاربردی،  سلسله جلساتی را به منظور وصل جریان های علمی به موضوع عرضه و تقاضا با حضور اعضای تعیین شده در شورای ستاد توسعه فناوری آب و خشکسالی معاونت علمی دنبال میکند. 

دبیر ستاد توسعه فناوری آب خشکسالی و محیط زیست معاونت علمی با اشاره به اینکه شورای ستاد آب در قالب ماموریت ها و برنامه های متوازن ستادها شش  محور اصلی را به صورت همزمان دنبال میکند گفت: یکی از مهمترین محورهای مد نظر در این شورا مرجعیت علمی در حوزه های بخشی است که معطوف به توسعه فناوری است، به این معنا که صرف گذشت از ارائه مقالات پژوهشی نگاه بازار محور و حمایت از طرح های فناورانه مسئله ایی است که دنبال می کنیم. 

منبع مهر

کلید واژه :

زیست بوم

،

حوزه آب و انرژی

،

حوزه آب

،

حوزه انرژی

ثبت نظرات
captcha