کد خبر : ۳۴۴۹۵۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تالاب گری بلمک مغفول سازمان محیط زیست

یافته در مطلبی با عنوان " تالاب گری بلمک مغفول سازمان محیط زیست" نوشت: تالاب گری بلمک بزرگ ترین تالاب پلدختر می باشد که در زمان های پر آبی و پایدار بودن نقش بی دلیلی در تغذیه آبخوان های زیرزمینی منطقه و دشت جایدر دارد.

تالاب گری بلمک مغفول سازمان محیط زیست

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، در ادامه این مطلب آمده است: در بین اکوسیستم های آبی، تالاب ها ازلحاظ اکولوژیک و زیست محیطی اهمیت بسزایی دارند، زیرا آن ها به عنوان مکان تجمع و پذیرنده مواد مغذی و غیرمغذی، حفاظت از تنوع زیستی جانوری و گیاهی، تصفیه طبیعی کیفیت آب، اثرات میکروکلیمایی در منطقه، نقش موثرتری را ایفا می کنند.
امروزه با طیف وسیعی از استرس ها مانند تغییرات در رژیم هیدرولوژیکی، ورود روان آب های آلوده و تغییرات فیزیکی مانند تکه تکه شدن به وسیله جاده سازی مواجه اند.
شهرستان پلدختر با دارا بودن تعداد 11 تالاب به عنوان شهر تالابی ایران معروف می باشد که در بین تالاب های 11 گانه، تالاب گری بلمک بزرگ ترین تالاب پلدختر است که در زمان های پر آبی و پایدار بودن نقش بی دلیلی در تغذیه آبخوان های زیرزمینی منطقه پل دختر و دشت جایدر را با توجه به شرایط زمین شناسی که تنها تالاب کارستی ایران است، زیستگاه جانوران و تشکیل زنجیره غذایی از پایین سطح تا بالاترین حلقه را ایفا می نمایند.
ولی متاسفانه به دلیل نداشتن برنامه مدیریتی احیا و حفاظت از سوی متولی حفاظت تالاب ها شرایط بغرنجی را تحمل می کند.
تنها بر اساس بارش های تاریخ 3 و 4 آذرماه به میزان 131 میلی متر بارش در مدت 48 ساعت در شهرستان پلدختر و با توجه به وضعیت زمین ساختی، کاربری اراضی و ضریب نفوذ حوضه آبریز 35.58 کیلومترمربعی تالاب گری بلمک مقدار 1754094 مترمکعب رواناب ورودی به تالاب گری بلمک بود که به سبب وجود زهکش آب ورودی به تالاب به رودخانه کشکان و اراضی پایین دست تالاب تخلیه گردید.
حال علیرغم قرار گرفتن کشور ایران در وضعیت تنش کم آبی و وقوع خشک سالی های دوره ای و طولانی مدت در اقلیم منطقه، شاهد هیچ گونه اقدام مقتضی برای نگه داری از این حجم زیاد آب و احیای اکوسیستم تالاب گری بلمک از سوی مسئولان استانی و شهرستانی نبودیم

منبع ایرنا

کلید واژه :

تالاب گری بلمک

،

سازمان محیط زیست

،

ثبت نظرات
captcha