کد خبر : ۳۴۴۸۸۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تولید نانوذرات نقره از عصاره برگ درخت انبه با اثر آنتی اکسیدانی و حذف آلاینده های رنگی

جمعی از محققان دانشگاهی با استفاده از عصاره برگ درخت انبه، نانو ذرات نقره را با کارایی ضد سرطانی، آنتی اکسیدانی و حذف آلاینده های رنگی تولید کردند.

تولید نانوذرات نقره از عصاره برگ درخت انبه با اثر آنتی اکسیدانی و حذف آلاینده های رنگی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، دکتر فائضه ثمری، عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان دراین باره گفت: در این طرح از عصاره آبی برگ درخت انبه به عنوان یکی از اجزای فرایند سنتز زیستی نانوذرات نقره استفاده شد و اثر پارامترهای مختلف از جمله مقدار عصاره برگ، غلظت محلول نقره، دما، pH و زمان بر سنتز نانوذرات مورد مطالعه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در فرایند سنتز نانوذرات از واکنش گرهای شیمیایی استفاده نشد، ادامه داد: این امر موجب کاهش آلودگی زیست محیطی و کاهش هزینه ها می شود و از سوی دیگر، با بهینه کردن پارامترهای مؤثر بر فرایند، زمان انجام فرایند را کوتاه کرده و سنتز را در دمای اتاق و بدون صرف انرژی انجام دادیم.

ثمری با اشاره به نقش عصاره برگ درخت انبه در فرایند سنتز نانوذرات نقره، توضیح داد: عصاره آبی برگ درخت انبه نقش کاهنده و پوشاننده را در فرایند سنتز نانوذرات نقره ایفا می کند. پس از انجام فرایند سنتز، فعالیت کاتالیزوری در حذف آلاینده های رنگ های آزو، خصوصیات ضد سرطانی بر روی دو نوع سلول سرطانی روده انسان و همچنین سنجش ی یون های جیوه در آب با استفاده از نانوذرات سنتز شده مورد ارزیابی و تائید قرار گرفتند.

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان اضافه کرد: در طرح حاضر سنتز زیستی نانوذرات نقره در حضور عصاره آبی برگ درخت انبه مورد بررسی قرار گرفت و در این راستا، تأثیر پارامترهای دخیل در فرایند سنتز از جمله دما، pH، زمان فرایند، غلظت محلول نقره، مقدار عصاره برگ، مطالعه شده و شرایط بهینه سنتز از طریق بررسی خصوصیات سطحی و ساختاری نانوذرات سنتز شده، تعیین شده است.

وی با اشاره به  نتایج به دست آمده خاطر نشان کرد: ارزیابی های مربوط به رنگ سنجی نانوذرات سنتز شده نشان می دهد که این نانوذرات بدون اعمال اصلاح سطحی قادر هستند حضور یون های سمی جیوه در محیط آبی را در محدوده خطی 0.2 تا 103.7 میکروگرم بر میلی لیتر اندازه گیری کنند.

به گفته این محقق، نانوذرات نقره امروزه مصارف گوناگونی از قبیل مرکب های هادی جریان الکتریکی، پوشش ها و پارچه های ضد باکتری، سرامیک های ضد باکتری و پانسمان زخم یافته اند، از این رو ارائه روش های ارزان و امن، سلامت تولید و استفاده از آنها را افزایش می دهد.

این تحقیقات از سوی دکتر فائضه ثمری عضو هیأت علمی و حسین صالحی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان و همچنین دکتر ابراهیم افتخار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و دکتر سعید یوسفی نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرایی شده و نتایج آن در New Joual of Chemistry با ضریب تأثیر 3.201 منتشر شده است.

منبع ایسنا

کلید واژه :

تولید نانوذرات

،

عصاره برگ درخت انبه

،

برگ درخت انبه

،

درخت انبه

،

آنتی اکسیدانی

،

حذف آلاینده های رنگی

ثبت نظرات
captcha