کد خبر : ۳۴۴۷۸۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سوراخ لایه ازون ترمیم می شود

ازون در لایه های فوقانی جو قرار دارد و سطح زمین را از اشعه مضر ماوراء بنفش خورشید حفظ می کند. بدون لایه ازون، پوست و چشم آسیب می بیند و همچنین افزایش سرطان پوست با نازک شدن لایه ازون در ارتباط است.

سوراخ لایه ازون ترمیم می شود

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، در اثر فعالیت های انسان، لایه ازون نازک و در بعضی جا ها سوراخ شده بود. اما اکنون شواهد جدید نشان می دهد این لایه در حال بهبودی است.

گاردین، شواهد جدید نشان داد که لایه ازون در حال ترمیم شدن از آسیب های انسانی است و احتمالا تا سال ۲۰۶۰ کاملا ترمیم می شود.

اقداماتی که برای ترمیم لایه ازون اتخاذ شده، روی تغییرات آب وهوایی هم اثر خوب و مهمی خواهد گذاشت، زیرا گاز هایی که باعث نازک و سوارخ شدن ازون در بعضی جا ها شده بود در گرم شدن جو (اتمسفر) هم نقش دارند. متوقف کردن این گاز ها از گرم شدن جو به مقدار ۰.۵ سانتگراد (۰.۹ فارنهایت) در قرن جاری جلوگیری خواهد کرد.

از سال ۲۰۰۰ بهبودی لایه ازون از سوراخ ها و نازکی، حدودا به مقدار یک تا سه درصد پیشرفت داشته است. این امر بدین معناست که اگر این مقدار ادامه پیدا کند، لایه ازون در نیمکره شمالی و اواسط عرض جغرافیایی، باید تا دهه ۲۰۳۰ کاملا ترمیم شود.

در نیمکره جنوبی و مناطق پردردسر قطبی، بهبودی، مدت بیشتری طول خواهد کشید. بهبودی لایه ازون در نیمکره جنوبی تا اواسط قرن جاری و بهبودی در مناطق قطبی تا سال ۲۰۶۰ طول خواهد کشید.

این نتایج، که روز دوشنبه در قالب ارزیابی سلامت چهار ساله لایه ازون ارائه شده، بیانگر یک نمونه نادر از ترمیم یک آسیب جهانی محیط زیستی و یک پیروزی برای همکاری هماهنگ جهانی حکومت ها است. شواهد علمی دال بر تهی شدن لایه ازون در قطب جنوب برای نخستین بار در سال ۱۹۸۵ ارائه شد و در سال ۱۹۸۷ معاهده مونتریال امضا شد. طبق این معاهده دولت ها موظف شدند که مواد شیمیایی مضر، که باعث آسیب به لایه ازون شده اند، را کاهش دهند و آن ها را به تدریج متوقف کنند.

ازون در لایه های فوقانی جو، سطح زمین را از مضرترین اشعه ماوراء بنفش خورشید حفظ می کند. بدون لایه ازون، پوست و چشم انسان آسیب می بینند، شواهد حاکی از آن است که افزایش سرطان پوست با نازک شدن لایه ازون ارتباط دارد.

اریک سولهیم، رئیس برنامه محیط زیستی سازمان ملل، گفته معاهده مونتریال یکی از موفق ترین توافقات چندجانبه در تاریخ است.

تا همین اواخر، گمان می رفت که اغلب منابع صدور گاز های مضر برای ازون کاهش یا تعطیل شده اند تا اینکه مطالعات نشان داد که سایت هایی در چین وجود دارد که هنوز از آن ها گاز های مضر بیرون می آید. دولت چین قول داده چنین سایت هایی را پیدا و تعطیل کند.

کلید واژه :

سوراخ لایه ازون ترمیم

،

لایه ازون

،

ازون

،

سوراخ ازون

،

ترمیم سوراخ لایه ازون

ثبت نظرات
captcha