کد خبر : ۳۴۴۷۱۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بخشنامه جدید وزارت بهداشت درباره سونوگرافی سینه و ماموگرافی

بخشنامه منع الزام انجام ماموگرافی با درخواست سونوگرافی و بدون دستور پزشک معالج به معاونت های درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ابلاغ شد.

بخشنامه جدید وزارت بهداشت درباره سونوگرافی سینه و ماموگرافی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، و به نقل از وبدا، دکتر علیرضا عسگری - مدیر کل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، در این بخشنامه با اشاره به استعلام و دریافت گزارش هایی در زمینه عدم پذیرش درخواست سونوگرافی سینه (Breast) بیماران و تقاضای انجام همزمان ماموگرافی و سونوگرافی توسط بعضی از موسسات، مراکز و بخش های رادیولوژی و تصویربرداری، تصریح کرد: موسسات و بخش های مذکور باید براساس درخواست و تجویز پزشک معالج بیمار، نسبت به ارائه خدمات تشخیصی اقدام کرده و هرگونه الزام و تحمیل دریافت خدمات تشخیصی مازاد بر تجویز پزشک و اخذ تعرفه آن، مجاز نمی باشد. 

معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، ضمن ابلاغ موضوع به مسئول فنی تمامی موسسات و مراکز رادیولوژی و تصویربرداری و بخش های متناظر بیمارستانی و درمانگاهی تحت پوشش، بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند و درخصوص تخلفات احتمالی، اعمال قانون می شود.

کلید واژه :

بخشنامه وزارت بهداشت

،

سونوگرافی سینه

،

ماموگرافی

،

وزارت بهداشت

ثبت نظرات
captcha